Aktualności - Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • Wielki słup energetyczny na płaskim polu na tle zachodzącego słońca

  Posiedzenie Zespołu roboczego ds. rozwoju dialogu

  Zespół roboczy ds. rozwoju dialogu szukał sposobu rozwiązania sporu między pracodawcami – tj. Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i Energa Operator S.A. Oddział w Płocku – a osobami tam zatrudnionymi.
 • Kula ziemska, którą okrążają trzy strzałki symbolizujące recykling

  O ekologii, oświacie i tarczy antykryzysowej na Mazowszu

  Konsultacje społeczne uchwały antysmogowej, gospodarka odpadami, oświata oraz tarcza antykryzysowa – to tematy poruszane podczas XXVII posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • Na rozłożonych banknotach stoi stosik monet

  WRDS o funduszach dla Mazowsza 2021–2027

  Podczas seminarium zorganizowanego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przedstawiono projekt Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027).
 • Pięcioro dzieci w takich samych szkolnych mundurkach siedzi przy szkolnej ławce i wpatrują się w nauczycielkę, która siedzi na krześle przed nimi. Uczniowie mają przed sobą rozłożone zeszyty. Widać też kartki, które trzyma przed sobą nauczycielka

  Mazowiecka oświata w drugim roku pandemii

  Pod takim hasłem obradował Zespół roboczy ds. oświaty, działający w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 • Kobieta w maseczce siedząca przy komputerze

  O przygotowaniach do IV fali pandemii

  5 października br. obradował w trybie hybrydowym doraźny Zespół roboczy ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.
 • Screen z posiedzenia zdalnego

  Posiedzenie organizacyjne WRDS

  W środę, 29 września 2021 r. odbyło się posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim poświęcone w głównej mierze kwestiom organizacyjnym.
 • POdzielony ekran monitora podczxas posiedzenia zdalnego

  WRDS o ekologii

  Odbyło się kolejne, już XIV posiedzenie Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego działającego w ramach WRDS.
 • Co z dialogiem w PAŻP?

  Trudności w prowadzaniu dialogu i współpracy partnerów społecznych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej były tematem posiedzenia prezydium WRDS z udziałem członków Zespołu roboczego ds. rozwoju dialogu, które zostało zorganizowane celem przeanalizowania aktualnej sytuacji w jednostce, z uwzględnieniem kultury dialogu społecznego.
Powrót na początek strony