Aktualności

Finansowanie publicznej ochrony zdrowia w 2022 r.

Zdjęcie zbiorowe, od lewej: pani Katarzyna Dubielak – NSZZ „Solidarność”, pani Beata Jendra – Forum Związków Zawodowych, pani Zofia Czyż - Forum Związków Zawodowych, pan Marek Pyzara – OPZZ Autor: arch. UMWM

Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia działający w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego obradował w sprawie finansowania systemu ochrony zdrowia na Mazowszu z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej oraz napływu uchodźców z Ukrainy.

Podczas spotkania, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Terek przekazał informacje dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim. Przyjęty w lipcu 2021 r. plan finansowy MOW NFZ na rok 2022 stanowiący pozycję wyjściową działań instytucji od czasu przyjęcia był wielokrotnie zmieniany. Plan początkowo określony na kwotę ok. 10,5 mld zł zwiększono o 20%. Zbigniew Terek wskazał, że największy koszt, tj. ok. 50% środków będących w dyspozycji oddziału NFZ pochłania opieka szpitalna. Najwyższy czynnik kosztowy w placówkach stanowią wynagrodzenia personelu, a w dalszej kolejności podstawowa opieka zdrowotna (18%) oraz ambulatoryjna opieka zdrowotna (11%).

Finansowanie COVID

Z końcem marca br. zmienił się sposób finansowania świadczeń zdrowotnych związanych z pandemią Covid-19. Przez ostatnie 2 lata na ten cel w województwie mazowieckim przeznaczono ponad 6,7 mld zł. Środki pochodziły z budżetu państwa. Pieniądze przeznaczono na sfinansowanie gotowości do udzielania świadczeń, samych świadczeń medycznych, dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego oraz testy.

Monika Sokulska dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zauważyła, że zakończenie stanu epidemii w Polsce nie oznacza, że placówki medyczne przestaną ponosić dodatkowe wydatki na ten cel. Zużycie środków ochrony osobistej jest większe niż przed pandemią, a koszty zakupu znacząco wzrosły. Dodatkowo trzeba pamiętać o kosztach utylizacji zwiększonej ilości odpadów.

Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Agnieszka Gonczaryk dodała zaś, że Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu programu bezpłatnej fizjoterapii pocovidowej dla mieszkańców Mazowsza do końca 2023 r. Dotychczas w programie wzięło udział ponad 750 osób. A z bezpłatnych badań mogą nadal skorzystać kolejni pacjenci po covidzie, borykający się z różnego rodzaju dolegliwościami.

Świadczenia medyczne dla uchodźców

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., są uprawnieni do korzystania ze świadczeń medycznych na tych samych zasadach co obywatele polscy. Zbigniew Terek podkreśli, że zadanie to finansowane jest z budżetu państwa.

Urszula Kuroczycka z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poinformowała o miejscach zbiorowego zakwaterowania uchodźców na terenie Warszawy. Są to wydzielone strefy, gdzie utworzono punkty medyczne oraz strefy izolacji w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej. Na Mazowszu wyznaczono 8 szpitali gotowych do przyjęcia poszkodowanych w działaniach wojennych w Ukrainie. Zabezpieczono 344 łóżka dla pacjentów dorosłych oraz 74 dla dzieci. Wszystkie podmioty lecznicze, tj. szpitale, jak i przychodnie, zobowiązane są do realizacji świadczeń zdrowotnych dla uchodźców na podstawie umów z NFZ.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony