Aktualności

Mazowsze pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy

WRDSkwiecien.png Autor: fot. arch. UMWM

Kwietniowe plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone zostało przede wszystkim zrealizowanym do tej pory na Mazowszu działaniom oraz wyzwaniom związanym z niesieniem pomocy uchodźcom oraz mieszkańcom Ukrainy.

XXX Posiedzenie Plenarne WRDS w województwie mazowieckim odbyło się 21 kwietnia w formule wideokonferencji.

Omówiono strategie, związane z pomocą obywatelom Ukrainy, podejmowane na szczeblu zarówno wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym, przez samorządy, stronę rządową, ale również organizacje pracodawców oraz pracowników.

Samorząd Mazowsza na rzecz Ukrainy

O działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z wojną w Ukrainie opowiedziała zastępca dyrektora Departamentu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w UMWM Joanna Sokołowska. Poinformowała, że już 28 lutego br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o uruchomieniu z rezerwy budżetowej na pilną pomoc 1 mln zł, a 22 marca br. budżet zwiększono do 5 mln zł. Samorząd przekazał Ukrainie sprzęt i urządzenia medyczne, w tym mobilne aparaty RTG, w pełni wyposażone ambulanse, leki, materiały higieniczne, wodę oraz żywność. Sejmik przeznaczył również 2 mln zł na zapewnienie wyżywienia uchodźcom. Przygotowaniem posiłków zajmą się mazowieckie podmioty ekonomii społecznej. Uruchomione przez Koleje Mazowieckie pociągi humanitarne przywiozły z granicy 3428 osób. Dyrektor Sokołowska poinformowała również, że trwają prace nad specjalnym projektem unijnym o całkowitej wartości ponad 16,8 mln zł, którego celem jest długofalowe wsparcie uchodźców przebywających na terenie Mazowsza.

W pomoc uchodźcom wojennym zaangażowane są również szpitale marszałkowskie, do których zgłasza się dziennie ok. 40–50 uchodźców potrzebujących pomocy. Ponadto dzieci i młodzież z Ukrainy otrzymują bezpłatną pomoc psychologiczną w przychodni Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Koszykowej 79b w Warszawie. Natomiast Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało specjalne materiały oraz serię webinariów, których zadaniem jest wsparcie nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie uruchomił specjalną infolinię dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy, zaś mazowieckie instytucje kultury organizują dla nich bezpłatne zwiedzanie, zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz charytatywne koncerty i spotkania. O wszystkich działaniach w województwie uchodźcy mogą się dowiedzieć ze strony www.mazovia.pl, gdzie została uruchomiona zakładka z niezbędnymi informacjami w języku ukraińskim.

Pomoc organizowana przez gminę

Wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak opowiedziała o podjętych przez gminę działaniach humanitarnych, zaangażowaniu jej mieszkańców w niesienie pomocy, ale też o problemach, które się pojawiają. Zauważyła, że powoli kończą się możliwości obywateli związane z goszczeniem uchodźców w domach prywatnych, ale również ofiarność w punktach pomocowych. Wyzwaniem jest więc zagwarantowanie uchodźcom mieszkań w dłuższej perspektywie czasowej. Kolejnym, bardzo złożonym problemem jest obciążenie systemu edukacji, na który składają się zarówno zasoby kadrowe, lokalowe oraz środki finansowe. Odrębnym zagadnieniem jest brak informacji na temat współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Podkreśliła, że wszelkie działania powinny być skoordynowane i długofalowe.

Z perspektywy powiatu

Starosta ciechanowska Joanna Potocka-Rak omówiła działania pomocowe podejmowane przez powiat oraz metodzie przygotowania całego systemu w ten sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływał na funkcjonowanie bieżącej pracy jednostek, między innymi szkół, w których uczą się dzieci bardzo mocno doświadczone w ostatnim czasie przez pandemię.  Zaznaczyła, że powiat, którym kieruje zorganizował 31 miejsc, w których ulokowani są uchodźcy, utworzono również ośrodek wsparcia dla obywateli Ukrainy. Na bieżąco prowadzone są różnego rodzaju akcje charytatywne i zbiórki przy współpracy PCK. Powiat zorganizował również transporty humanitarne na Ukrainę w tym jeden z przeznaczeniem na rzecz szpitala. Zwróciła uwagę także na wyzwania związane z identyfikacją szczególnie dzieci, które często przybywają do Polski pod opieką osób obcych.

Działania wojewody

Informacje na temat pomocy niesionej przez stronę rządową obywatelom Ukrainy zaprezentował pan wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Na wstępnie opowiedział o punktach informacyjnych wojewody zlokalizowanych na dworcach, w których pomoc uzyskało już 96 tys. uchodźców. Otrzymali oni tam informacje na temat legalnego pobytu w Polsce, uzyskania nr PESEL, dostępu do rynku pracy oraz świadczeń socjalnych. Zaoferowana im była także pomoc medyczna, psychologiczna, zapewnione jedzenie i picie oraz transport z dworców do ośrodka recepcyjnego, ośrodków zakwaterowania tymczasowego oraz innych miast czy krajów. Poinformował o obiektach zlokalizowanych w województwie, które oferują 34 tys. miejsc zakwaterowania oraz opowiedział o działaniach aktywizujących zawodowo uchodźców i udzielanej pomocy humanitarnej.

Istotna długoterminowa strategia

Wiceprzewodniczący WRDS reprezentujący Business Centre Club Cezary Gizka powiedział o podjętych przez jego organizację działaniach na rzecz społeczeństwa i gospodarki ukraińskiej. Zwrócił uwagę na przeprowadzoną identyfikację zagrożeń gospodarczych. Opowiedział o współpracy jego organizacji z ambasadorem Ukrainy, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Podkreślił, że z jednej strony bardzo istotne są bieżące działania humanitarne zarówno na rzecz uchodźców, jak i Ukraińców walczących o wolność swojego kraju, jak i te dotyczące rozwoju współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy obecnie oraz w perspektywie długoterminowej.

Reprezentująca Federację Przedsiębiorców Polskich Eliza Misiecka, poza informacją na temat działań pomocowych podejmowanych przez jej organizację, wspomniała o pakiecie postulatów proceduralnych przygotowanych przez FPP i przekazanych stronie rządowej w pierwszych dniach wojny, zaznaczając, że większość z nich chociażby usprawnienie procedur na granicach czy związanych za zatrudnianiem uchodźców zostało wprowadzone.

Wszystkie strony dialogu zwróciły uwagę na ogrom niesionej do tej pory pomocy, zarówno przez organizacje pozarządowe, samorząd, rząd jak i mieszkańców Mazowsza oraz mnogość rodzących się wyzwań, z którymi w najbliższej przyszłości trzeba będzie się zmierzyć.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Aktualne informacje na temat stanu zaawansowania prac nad Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zaprezentował Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony