Aktualności

Możliwości energetyczne Mazowsza

Przewodniczący zespołu Waldemar Dubiński Autor: fot. arch. UMWM

Podczas grudniowego posiedzenia Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim, rozmawiano o potencjale energetycznym województwa.

Członkom zespołu, zagadnienie przybliżyli zaproszeni na spotkanie eksperci z Konfederacji Lewiatan: Jakub Safjański, Przemysław Krawczyk oraz Dariusz Bojsza, a także Małgorzata Małkowska z NSZZ „Solidarność” i Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej Bartosz Dubiński.

Przewodniczący zespołu podkreślił, że w związku z trwającym kryzysem energetycznym, wysokimi cenami energii zagrażającymi gospodarce i przemysłowi oraz sytuacją geopolityczną i koniecznością uniezależnienia się od paliw kopalnych, niezbędne jest przeprowadzenia analizy potencjału energetycznego Mazowsza. 

W trakcie dyskusji wskazano, że głównymi kierunkami rozwoju w zakresie bezpieczeństwa energetycznego województwa powinien być rozwój fotowoltaiki, biogazowni oraz elektrowni wiatrowych, a w związku z powyższym, szczególny nacisk powinien być położony na budowę nowych i modernizację już istniejących sieci przesyłowych.  Zwrócono uwagę na konieczność zniesienia barier w rozwoju OZE poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych oraz poprawę opłacalności inwestycji prowadzonych przez prosumentów oraz przedsiębiorstwa. 

Szczegółowo o rozwiązaniach związanych z rozwojem sektora biogazu i biometanu, jako odpowiedzi na samodzielność energetyczną gmin i miast opowiedzieli, eksperci z Konfederacji Lewiatan. Zwrócili uwagę, że województwo mazowieckie posiada duże możliwości rozwoju biogazowni z uwagi na ogromny potencjał rolniczy. Podkreślili, że instalacje biogazowe, to stabilne źródło energii odnawialnej, ale także racjonalna gospodarka odpadami organicznym, to także produkcja paliw gazowych oraz instalacje zmniejszające oddziaływanie na środowisko produkcji zwierzęcej.

Wskazywali, że rozwój sektora biogazu umożliwi realizacje takich celów jak: samodzielność energetyczna na poziomie lokalnym, gazyfikacja wsi, zeroemisyjne rolnictwo, racjonalna gospodarka odpadami organicznymi, redukcja gazów cieplarnianych oraz tania energia.

Spotkanie z 5 grudnia to początek prac Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego nad wypracowaniem stanowiska w zakresie możliwości wykorzystania zasobów energetycznych województwa zarówno na potrzeby gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony