Aktualności

O Radzie i problemach społeczno-gospodarczych województwa mazowieckiego

Na zdjęciu widać trzy siedzące osoby. Od lewej: Jan Przywoźny – Wiceprzewodniczący WRDS, Forum Związków Zawodowych, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki. Autor: arch. UMWM

Prezydium WRDS omawiało plany nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz sprawy społeczno-gospodarcze na Mazowszu.

Wiceprzewodniczący WRDS Jan Przywoźny przedstawił zebranym wnioski ze spotkania Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami wojewódzkich rad dialogu społecznego. Rozmowy poświęcone były planom nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zwrócił uwagę, że zespół przygotowujący projekt nowelizacji ustawy skupia się na kwestiach finansowych, zmianach w zakresie dysponowania środkami przekazywanymi wrds-om czy zwiększaniu niezależności i pozycji dialogu społecznego w kraju.

Sprawy społeczno-gospodarcze Mazowsza

Tomasz Sieradz, wiceprzewodniczący Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, poprosił o przyjęcie przez WRDS stanowiska w sprawie polityki migracyjnej państwa oraz przyjęcia rozwiązań ułatwiających uzyskanie pozwolenia na pobyt i pracę pracownikom z krajów trzecich. Zwrócono uwagę na kwestie, którymi należy się jak najszybciej zająć, aby zmniejszyć lukę pomiędzy popytem, a podażą pracy. Konieczne jest zapewnienie przewidywalnych i stabilnych warunków legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w momencie wygaszenia przepisów antycovidowych oraz przepisów dotyczących obywateli Ukrainy. Rada poruszyła także temat możliwości szerszego korzystania z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Członkowie spotkania dyskutowali o rezygnacji z testu rynku pracy w sytuacji, gdy bezrobocie rejestrowane na lokalnym rynku pracy nie przekracza ustalonego poziomu oraz ujednoliceniu procedur związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców we wszystkich jednostkach administracyjnych wydających decyzję. Stanowisko, w tym przedmiocie, z którego treścią zgodziły się wszystkie strony dialogu społecznego, będzie procedowane na najbliższym posiedzeniu WRDS. Na planowanym w październiku spotkaniu, Rada poruszy problemem cen energii elektrycznej i jej wpływu na przyszłość mazowieckich przedsiębiorstw, firm i jednoosobowych działalności gospodarczych. Zostanie również przyjęte sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz informacja na temat prac związanych z Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony