Aktualności

O szkolnictwie zawodowym

Cieśla szlifujący drewno Autor: fot. Michel Rohan / pixabay

Podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty omawiano sposoby zaradzenia problemom, z którymi boryka się szkolnictwo zawodowe.

Zespół działa w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Podczas zdalnego posiedzenia strona pracodawców, strona pracowników oraz strona samorządowa przyjęły stanowisko w sprawie szkolnictwa zawodowego. Zwrócono w nim uwagę, że w dobie przemian rynku pracy i dynamicznych zmian w gospodarce, rola kształcenia i przygotowania młodych ludzi do wykonywania zawodów odpowiadających na potrzeby rynku pracy jest niezwykle istotna i szczególnie warta podkreślenia w roku głoszonym przez Komisję Europejską – Europejskim Rokiem Umiejętności.

Problemy szkół branżowych

W przyjętym stanowisku strony zwróciły uwagę, że szkoły branżowe w opinii publicznej niesłusznie uważane są za „gorsze”. Podkreśliły, że do najważniejszych problemów dotykających szkolnictwo zawodowe należą między innymi braki kadrowe, nieodpowiednia ilość środków przeznaczana na wyposażenie szkół i pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt, technologie czy modernizacje pracowni. Brakuje podręczników do nauki w niektórych zawodach oraz miejsc organizacji praktyk. Niezbędne jest stworzenie – zakrojonej na szeroką skalę, skierowanej do młodzieży i rodziców – promocji tej ścieżki edukacyjnej, kampanii zachęcającej młodzież do świadomego wyboru szkół branżowych.

Powinien zmienić się też system wynagradzania nauczycieli. Konieczne jest również wsparcie organizacyjnie, prawnie i finansowe pracodawców, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu lub tworzą klasy patronackie oraz odbiurokratyzowanie systemu edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.

Przewodnicząca Zespołu roboczego ds. oświaty Urszula Woźniak będzie rekomendowała przyjęcie stanowiska ws. szkolnictwa zawodowego Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony