Aktualności

O wyzwaniach w systemie pieczy zastępczej

Wioletta Krzyżanowska oraz Urszula Woźniak podczas obrad zespołu roboczego ds. oświaty Autor: fot. arch. UMWM

Zespół roboczy ds. oświaty działający w ramach WRDS obradował w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

We wtorek odbyło się XXIII posiedzenie zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Posiedzeniu przewodniczyła Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu udział wzięli również: Wioletta Krzyżanowska, Mazowiecka Kurator Oświaty, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zespołu do spraw obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie oraz prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Nie tylko o funkcjonowaniu instytucjonalnej pieczy zastępczej

Poza problemami w funkcjonowaniu instytucjonalnej pieczy zastępczej rozmawiano także o nowych rozwiązaniach, jakie – między innymi w tym obszarze – wprowadziła z dniem 1 lipca br. ustawa z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Dyskutowano nad przyjętymi przez Radę Ministrów, opracowanymi na jej podstawie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rządowymi programami dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nieobecny zaproszony gość

Niestety na wiele nurtujących pytań, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizacje programów, nie udało się znaleźć odpowiedzi, ponieważ w spotkaniu, mimo zaproszenia nie uczestniczył przedstawiciel resortu odpowiedzialnego za opracowanie programów.

Omówione problemy

W trakcie posiedzenia przedstawiciele instytucjonalnej pieczy zastępczej zwracali uwagę na najistotniejsze problemy związane między innymi z przekraczaniem limitów dzieci w placówkach, nadmierną biurokracją, fluktuacją kadr wynikającą ze zbyt niskich wynagrodzeń, nieadekwatnych do wyzwań z jakimi mierzą się w codziennej pracy. Wskazali na konieczność kontynuowania działań zmierzających do przebudowy systemu pieczy zastępczej, uznając za niezbędny ich udział w prowadzonych przez MRPiPS pracach w tym zakresie. 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony