79845;podsumowania-i-plan-posiedzen;WRDS podsumowała pracę zespołów roboczych;Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego m.in. pogratulowali marszałkowi Adamowi Struzikowi rekordowego wyniku w wyborach i ustalili agendę na kolejne miesiące.;WRDS podsumowała pracę zespołów roboczych;Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego m.in. pogratulowali marszałkowi Adamowi Struzikowi rekordowego wyniku w wyborach i ustalili agendę na kolejne miesiące.;WRDS, Adam Struzik, kształcenie dualne;Zmiana treści strony.;;/pl/wrds/aktualnosci/podsumowania-i-plan-posiedzen.html;/pl/wrds/aktualnosci/podsumowania-i-plan-posiedzen.html;;2024-04-11 10:31:29;2024-04-11 10:58:42;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;Podsumowania i plan posiedzeń; ;64;NEWSLETTER_-_OBSZAR;Newsletter - obszar;23; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 10 kwietnia więc już po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych. Członkowie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) skorzystali z okazji i pogratulowali Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a zarazem wiceprzewodniczącemu WRDS, ogromnego poparcia jakim obdarzyli go po raz kolejny mieszkańcy Mazowsza, którzy oddali na niego rekordową liczbę głosów (dokładnie 74 814) w wyborach do sejmiku województwa. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do podsumowywania posiedzeń zespołów roboczych.

O dualnym kształceniu zawodowym

Urszula Woźniak, przewodnicząca zespołu roboczego ds. oświaty podsumowała marcowe posiedzenie zespołu informując o przyjętym – przez strony pracodawców, pracowników oraz samorządową – stanowisku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmian prawnych poprawiających funkcjonowanie dualnego kształcenia zawodowego, zawierającym postulaty zidentyfikowane i zgłaszane przez środowisko rzemieślnicze. Prezydium zdecydowało o procedowaniu stanowiska podczas najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS.

O wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych

Wiceprzewodniczący zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia Wiesław Kołodziejski podsumował XVII posiedzenie zespołu poświęcone obywatelskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawił argumenty przedstawicieli inicjatywy ustawodawczej wskazujące, że obowiązujące regulacje spowodowały pogłębiające się dysproporcje w wynagrodzeniach poszczególnych pracowników ochrony zdrowia prowadzące do frustracji oraz braku motywacji do podejmowania i wykonywania zawodu. Poinformował, że po przeprowadzonej dyskusji z udziałem ekspertów, zespół rozpoczął prace nad przygotowaniem stanowiska w tym zakresie. Mają być one kontynuowane na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 8 maja.

Stanowisko w sprawie magazynowania odpadów

Prezydium podsumowało dotychczasowe prace nad projektem stanowiska w sprawie problemów i barier związanych z nielegalnym bądź pozornie legalnym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Rada uznała, że zagadnienie jest bardzo istotne, zarówno dla województwa mazowieckiego, jak i całego kraju. Konieczne jest jak najpilniejsze wypracowanie dokumentu z udziałem ekspertów przez zespół roboczy działający w ramach WRDS, a następnie procedowanie stanowiska podczas plenarnego posiedzenia rady.

Agenda najbliższych posiedzeń

Prezydium zdecydowało o organizacji w maju posiedzenia plenarnego WRDS. Ma ono być poświęcone między innymi:

Natomiast podczas czerwcowego posiedzenia rady ma się odbyć dyskusja na temat ustawy o ekonomii społecznej, ubóstwie energetycznym oraz strefach ekonomicznych.

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;198258;DSC_0887.JPG;/resource/image/1/3/65050/198258/0x0.jpg;Dariusz Paczuski ; ;198256;DSC_0917.JPG;/resource/image/1/3/65050/198256/0x0.jpg;Członkowie prezydium WRDS oraz zaproszeni goście podczas obrad; ;198255;DSC_0905.JPG;/resource/image/1/3/65050/198255/0x0.jpg;Urszula Woźniak podczas obrad WRDS; ;198257;DSC_0926.JPG;/resource/image/1/3/65050/198257/0x0.jpg;Tadeusz Kierepka i Wiesław Kołodziejski podczas obrad; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego m.in. pogratulowali marszałkowi Adamowi Struzikowi rekordowego wyniku w wyborach i ustalili agendę na kolejne miesiące.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2024-04-11 10:31:29;2024-04-11 10:58:42;36;Adam Struzik;?tag[]=36; ;110;WRDS;?tag[]=110; ;563;kształcenie zawodowe;?tag[]=563; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;WRDS podsumowała pracę zespołów roboczych; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;36;Adam Struzik;?tag[]=36; ;110;WRDS;?tag[]=110; ;563;kształcenie zawodowe;?tag[]=563; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/65050/198254/0x0.jpg;Adam Struzik i Mariusz Frankowski;WRDS;fot. Michał Słaby; ; ;