Aktualności

Priorytetowe inwestycje kolejowe

Marszałek przemawia. Obok siedzi Dubiński Autor: fot. arch. UMWM

Organizacja transportu kolejowego na Mazowszu była głównym tematem listopadowego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Prezydium WRDS podsumowało kilkuletnie prace rady w tym zakresie, szczególnie zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, działającego w ramach WRDS. W trakcie spotkania odniesiono się do postulatów zawartych w stanowisku WRDS z roku 2019 r. dotyczących m.in. uzupełnienia układu linii kolejowych oraz rozmawiano o koncepcjach rozwoju transportu kolejowego na Mazowszu w najbliższych latach, w tym przywracania zawieszonych lub zlikwidowanych połączeń oraz realizacji inwestycji w ramach Programu Kolej+ i Programu Kolejowego CPK.

W posiedzeniu uczestniczył marszałek Adam Struzik. Z zaproszenia na spotkanie skorzystali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o., Centralnego Portu Komunikacyjnego, Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o., Portu Lotniczego Warszawa-Radom, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

O rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej opowiedział jej prezes – Michał Panfil, zwracając uwagę na duży wzrost liczby pasażerów korzystających z usług WKD w stosunku do roku ubiegłego. Powiedział też o współpracy z PKP PLK w zakresie planowanych remontów.

O Programie uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ opowiedzieli zarówno reprezentanci Samorządu Województwa Mazowieckiego – dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury w UMWM Katarzyna Wieczorek oraz zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury w UMWM Katarzyna Jędruszczak – jak i przedstawiciele PKP Polskich linii Kolejowych Sp. z o.o. Zaprezentowano szczegółowe informacje na temat budowy linii kolejowej Zegrze–Przasnysz, jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Przybliżono informacje na temat rewitalizacji linii kolejowych na odcinku Ostrów Mazowiecka–Małkinia oraz odcinku Sokołów Podlaski–Siedlce. Opowiedziano również o projekcie budowy całkowicie nowej 24-kilometrowej linii kolejowej na odcinku Kozienice–Dobieszyn i włączenia jej w linię Warszawa–Radom.

– Do rozwoju lotniska połączenie kolejowe jest niezbędne – zauważył prezes Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Tomasz Szymczak, odnosząc się do budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do portu lotniczego oraz budowy stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin.

Grudniowe posiedzenie WRDS

Członkowie prezydium WRDS zdecydowali także, czym rada zajmie się podczas ostatniego w tym roku posiedzenia plenarnego, ustalając porządek obrad spotkania zaplanowanego na 12 grudnia.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony