75445;skutki-spoleczno-gospodarcze-pandemii;Skutki społeczno-gospodarcze pandemii;7 września dyskutowano m.in. o planach doraźnego zespołu roboczego ds. COVID-19.;Skutki społeczno-gospodarcze pandemii;7 września podczas obrad prezydium WRDS dyskutowano m.in. o planach doraźnego zespołu roboczego ds. COVID-19.;;Zmiana treści.;;/pl/wrds/aktualnosci/skutki-spoleczno-gospodarcze-pandemii.html;/pl/wrds/aktualnosci/skutki-spoleczno-gospodarcze-pandemii.html;;2023-09-07 13:16:56;2023-09-11 08:19:08;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;Z posiedzenia prezydium WRDS w województwie mazowieckim; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Podczas hybrydowego posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyskutowano m.in. na temat zasadności dalszego funkcjonowania doraźnego zespołu roboczego do spraw monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Powodem jest odwołanie z dniem 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wiceprzewodniczący zespołu i prowadzący spotkanie, Robert Zieliński podsumował dotychczasowe prace oraz poinformował o nadal trwających skutkach społeczno-gospodarczych pandemii na terenie województwa, a także problemach, z którymi mierzy się Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w związku z rozliczaniem wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w czasie trwania pandemii.
Prezydium zarekomendowało, by doraźny zespół roboczy do spraw monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego nadal prowadził prace. 

Dyskusja o szkolnictwie

Prezydium oceniło także, że konieczna jest kontynuacja dyskusji na temat szkolnictwa zawodowego, dlatego też m.in. temu zagadnieniu zostanie poświęcone październikowe posiedzenie rady. Ponadto WRDS zapozna się z projektem Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa mazowieckiego oraz zaopiniuje dokument.

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;185494;4643;/resource/image/1/3/60556/185494/0x0.jpg; Halina Poszytek i Robert Zieliński ; ;185490;prezydium ;/resource/image/1/3/60556/185490/0x0.jpg;Robert Składowski; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;7 września podczas obrad prezydium WRDS dyskutowano m.in. o planach doraźnego zespołu roboczego ds. COVID-19.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2023-09-07 13:16:56;2023-09-11 08:19:08;; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Skutki społeczno-gospodarcze pandemii; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/60556/185489/0x0.jpg;wrds;Posiedzenie WRDS;fot. arch. UMWM; ; ;