{"id":75445,"name":"skutki-spoleczno-gospodarcze-pandemii","title":"Skutki spo\u0142eczno-gospodarcze pandemii","desc":"7 wrze\u015bnia dyskutowano m.in. o planach dora\u017anego zespo\u0142u roboczego ds. COVID-19.","header":"Skutki spo\u0142eczno-gospodarcze pandemii","lead":"7 wrze\u015bnia podczas obrad prezydium WRDS dyskutowano m.in. o planach dora\u017anego zespo\u0142u roboczego ds. COVID-19.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/wrds\/aktualnosci\/skutki-spoleczno-gospodarcze-pandemii.html","url":"\/pl\/wrds\/aktualnosci\/skutki-spoleczno-gospodarcze-pandemii.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-07 13:16:56","dateLastVersionPublicate":"2023-09-11 08:19:08","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Z posiedzenia prezydium WRDS w wojew\u00f3dztwie mazowieckim"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EPodczas hybrydowego posiedzenia\u00a0\u003Cstrong\u003EPrezydium Wojew\u00f3dzkiej Rady Dialogu Spo\u0142ecznego\u003C\/strong\u003E dyskutowano m.in. na temat\u00a0\u003Cstrong\u003Ezasadno\u015bci dalszego funkcjonowania dora\u017anego zespo\u0142u roboczego do spraw monitorowania skutk\u00f3w spo\u0142eczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2\u003C\/strong\u003E\u00a0na terenie wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Powodem jest odwo\u0142anie z dniem 1 lipca stanu zagro\u017cenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EWsparcie dla przedsi\u0119biorc\u00f3w\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EWiceprzewodnicz\u0105cy zespo\u0142u\u00a0i prowadz\u0105cy spotkanie, \u003Cstrong\u003ERobert Zieli\u0144ski\u003C\/strong\u003E\u00a0podsumowa\u0142 dotychczasowe prace oraz poinformowa\u0142 o nadal trwaj\u0105cych skutkach spo\u0142eczno-gospodarczych pandemii na terenie wojew\u00f3dztwa, a tak\u017ce\u00a0\u003Cstrong\u003Eproblemach\u003C\/strong\u003E, z kt\u00f3rymi mierzy si\u0119 Wojew\u00f3dzki Urz\u0105d Pracy w Warszawie w zwi\u0105zku\u00a0\u003Cstrong\u003Ez rozliczaniem wsparcia udzielanego przedsi\u0119biorcom w czasie trwania pandemii\u003C\/strong\u003E.\u003Cbr \/\u003E Prezydium zarekomendowa\u0142o, by dora\u017any zesp\u00f3\u0142 roboczy \u003Cstrong\u003Edo spraw monitorowania skutk\u00f3w spo\u0142eczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2\u003C\/strong\u003E\u00a0na terenie wojew\u00f3dztwa mazowieckiego nadal prowadzi\u0142 prace.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EDyskusja o szkolnictwie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrezydium oceni\u0142o tak\u017ce, \u017ce konieczna jest kontynuacja\u00a0\u003Cstrong\u003Edyskusji na temat szkolnictwa zawodowego\u003C\/strong\u003E, dlatego te\u017c m.in. temu zagadnieniu zostanie po\u015bwi\u0119cone pa\u017adziernikowe posiedzenie rady. Ponadto WRDS zapozna si\u0119 z\u00a0\u003Cstrong\u003Eprojektem Regionalnego Planu Dzia\u0142a\u0144 na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023\u003C\/strong\u003E\u00a0dla wojew\u00f3dztwa mazowieckiego oraz zaopiniuje dokument.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":185494,"name":"4643","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60556\/185494\/0x0.jpg","description":" Halina Poszytek i Robert Zieli\u0144ski "},{"id":185490,"name":"prezydium ","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60556\/185490\/0x0.jpg","description":"Robert Sk\u0142adowski"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"7 wrze\u015bnia podczas obrad prezydium WRDS dyskutowano m.in. o planach dora\u017anego zespo\u0142u roboczego ds. COVID-19."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-07 13:16:56","modDate":"2023-09-11 08:19:08","tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Skutki spo\u0142eczno-gospodarcze pandemii"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60556\/185489\/0x0.jpg","alt":"wrds","title":"Posiedzenie WRDS","author":"fot. arch. UMWM"}}]}