Aktualności

WRDS o przemyśle energochłonnym i oświacie

marszałek przyjmujący gratulacje Autor: fot. Michał Słaby

Podczas obrad, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika, dyskutowano o kondycji przemysłu energochłonnego i oświacie.

Dyskutowano m.in. o sytuacji przemysłu energochłonnegopodsumowano ostatnie posiedzenie zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach WRDS oraz wybrano przedstawicieli WRDS do rad rozwoju obszaru gospodarczego specjalnych stref ekonomicznych.

Uczestniczący w spotkaniu marszałek Adam Struzik odebrał gratulacje od prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) z okazji ponownego objęcia przez niego funkcji marszałka województwa. 

Sytuacja przemysłu energochłonnego

Prezydium WRDS, przychylając się do wniosku prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej o zorganizowanie specjalnego posiedzenia WRDS poświęconego dyskusji na temat kondycji przemysłu energochłonnego, przedstawienia bieżących wyzwań, a także wypracowania rozwiązań służących poprawie kondycji tego sektora gospodarki, zdecydowało o podjęciu tego tematu na kolejnym posiedzeniu plenarnym WRDS we wrześniu br. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli rządu oraz reprezentantów przemysłu energochłonnego z Mazowsza.

Podsumowanie posiedzenia zespołu roboczego ds. oświaty

Przewodnicząca zespołu roboczego ds. oświaty, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak podsumowała XXII posiedzenie zespołu poświęcone problemom w funkcjonowaniu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Omówiono nowe rozwiązania, jakie m.in. w tym obszarze wprowadziła od 1 lipca ustawa z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele WRDS w Radach Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnych Stref Ekonomicznych

Prezydium WRDSZ, zgodnie z wnioskiem osób zarządzających Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., zarekomendowało swojego przedstawiciela do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego tej strefy. Jednocześnie omówiono składy pozostałych rad, do których delegowano przedstawicieli WRDS.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony