81794;wrds-o-przemysle-energochlonnym-i-oswiacie;WRDS o przemyśle energochłonnym i oświacie;Podczas obrad, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika, dyskutowano o kondycji przemysłu energochłonnego i oświacie.;WRDS o przemyśle energochłonnym i oświacie;Podczas obrad, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika, dyskutowano o kondycji przemysłu energochłonnego i oświacie.;WRDS, Adam Struzik;Zmiana treści.;;/pl/wrds/aktualnosci/wrds-o-przemysle-energochlonnym-i-oswiacie.html;/pl/wrds/aktualnosci/wrds-o-przemysle-energochlonnym-i-oswiacie.html;;2024-07-09 15:37:54;2024-07-10 07:26:04;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;WRDS o przemyśle energochłonnym i oświacie; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Dyskutowano m.in. o sytuacji przemysłu energochłonnegopodsumowano ostatnie posiedzenie zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach WRDS oraz wybrano przedstawicieli WRDS do rad rozwoju obszaru gospodarczego specjalnych stref ekonomicznych.

Uczestniczący w spotkaniu marszałek Adam Struzik odebrał gratulacje od prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) z okazji ponownego objęcia przez niego funkcji marszałka województwa. 

Sytuacja przemysłu energochłonnego

Prezydium WRDS, przychylając się do wniosku prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej o zorganizowanie specjalnego posiedzenia WRDS poświęconego dyskusji na temat kondycji przemysłu energochłonnego, przedstawienia bieżących wyzwań, a także wypracowania rozwiązań służących poprawie kondycji tego sektora gospodarki, zdecydowało o podjęciu tego tematu na kolejnym posiedzeniu plenarnym WRDS we wrześniu br. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli rządu oraz reprezentantów przemysłu energochłonnego z Mazowsza.

Podsumowanie posiedzenia zespołu roboczego ds. oświaty

Przewodnicząca zespołu roboczego ds. oświaty, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak podsumowała XXII posiedzenie zespołu poświęcone problemom w funkcjonowaniu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Omówiono nowe rozwiązania, jakie m.in. w tym obszarze wprowadziła od 1 lipca ustawa z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiciele WRDS w Radach Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnych Stref Ekonomicznych

Prezydium WRDSZ, zgodnie z wnioskiem osób zarządzających Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., zarekomendowało swojego przedstawiciela do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego tej strefy. Jednocześnie omówiono składy pozostałych rad, do których delegowano przedstawicieli WRDS.

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;203048;DSC_0245.JPG;/resource/image/1/3/67041/203048/0x0.jpg;obrady prezydium WRDS ; ;203045;DSC_0186.JPG;/resource/image/1/3/67041/203045/0x0.jpg;Dariusz Paczuski; ;203049;DSC_0195.JPG;/resource/image/1/3/67041/203049/0x0.jpg;Tadeusz Kierepka i Urszula Woźniak podczas obrad Prezydium WRDS; ;203047;DSC_0248.JPG;/resource/image/1/3/67041/203047/0x0.jpg;Członkowie Prezydium WRDS oraz zaproszeni goście podczas obrad; ;203046;DSC_0253.JPG;/resource/image/1/3/67041/203046/0x0.jpg;Prezydium WRDS oraz zaproszeni goście podczas obrad; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Podczas obrad, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika, dyskutowano o kondycji przemysłu energochłonnego i oświacie.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2024-07-09 15:37:54;2024-07-10 07:26:04;36;Adam Struzik;?tag[]=36; ;110;WRDS;?tag[]=110; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;WRDS o przemyśle energochłonnym i oświacie; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;36;Adam Struzik;?tag[]=36; ;110;WRDS;?tag[]=110; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/67041/203044/0x0.jpg;marszałek przyjmujący gratulacje;;fot. Michał Słaby; ; ;