{"id":81794,"name":"wrds-o-przemysle-energochlonnym-i-oswiacie","title":"WRDS o przemy\u015ble energoch\u0142onnym i o\u015bwiacie","desc":"Podczas obrad, z udzia\u0142em m.in. marsza\u0142ka Adama Struzika, dyskutowano o kondycji przemys\u0142u energoch\u0142onnego i o\u015bwiacie.","header":"WRDS o przemy\u015ble energoch\u0142onnym i o\u015bwiacie","lead":"Podczas obrad, z udzia\u0142em m.in. marsza\u0142ka Adama Struzika, dyskutowano o kondycji przemys\u0142u energoch\u0142onnego i o\u015bwiacie.","keywords":"WRDS, Adam Struzik","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/wrds\/aktualnosci\/wrds-o-przemysle-energochlonnym-i-oswiacie.html","url":"\/pl\/wrds\/aktualnosci\/wrds-o-przemysle-energochlonnym-i-oswiacie.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-07-09 15:37:54","dateLastVersionPublicate":"2024-07-10 07:26:04","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"WRDS o przemy\u015ble energoch\u0142onnym i o\u015bwiacie"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EDyskutowano m.in. o sytuacji przemys\u0142u energoch\u0142onnego\u003Cspan\u003E,\u00a0\u003C\/span\u003Epodsumowano ostatnie posiedzenie zespo\u0142u roboczego ds. o\u015bwiaty, dzia\u0142aj\u0105cego w ramach WRDS oraz wybrano przedstawicieli WRDS do rad rozwoju obszaru gospodarczego specjalnych stref ekonomicznych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUczestnicz\u0105cy w spotkaniu\u003Cstrong\u003E marsza\u0142ek Adam Struzik\u003C\/strong\u003E odebra\u0142 gratulacje od \u003Cspan\u003Eprezydium Wojew\u00f3dzkiej Rady Dialogu Spo\u0142ecznego w wojew\u00f3dztwie mazowieckim (WRDS) \u003C\/span\u003E\u003Cspan\u003Ez okazji ponownego obj\u0119cia przez niego funkcji marsza\u0142ka wojew\u00f3dztwa.\u00a0\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ESytuacja przemys\u0142u energoch\u0142onnego\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPrezydium WRDS,\u003C\/strong\u003E przychylaj\u0105c si\u0119 do wniosku prezesa Hutniczej Izby Przemys\u0142owo-Handlowej o zorganizowanie specjalnego posiedzenia WRDS po\u015bwi\u0119conego dyskusji na temat kondycji przemys\u0142u energoch\u0142onnego, przedstawienia bie\u017c\u0105cych wyzwa\u0144, a tak\u017ce wypracowania rozwi\u0105za\u0144 s\u0142u\u017c\u0105cych poprawie kondycji tego sektora gospodarki, \u003Cstrong\u003Ezdecydowa\u0142o o podj\u0119ciu tego tematu na kolejnym posiedzeniu\u003C\/strong\u003E plenarnym WRDS we wrze\u015bniu br. Odb\u0119dzie si\u0119 ono\u00a0\u003Cstrong\u003Ez udzia\u0142em przedstawicieli rz\u0105du oraz reprezentant\u00f3w przemys\u0142u\u003C\/strong\u003E energoch\u0142onnego z Mazowsza.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EPodsumowanie posiedzenia zespo\u0142u roboczego ds. o\u015bwiaty\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrzewodnicz\u0105ca zespo\u0142u roboczego ds. o\u015bwiaty, wiceprezes Zarz\u0105du G\u0142\u00f3wnego Zwi\u0105zku Nauczycielstwa Polskiego \u003Cstrong\u003EUrszula Wo\u017aniak podsumowa\u0142a XXII posiedzenie zespo\u0142u po\u015bwi\u0119cone problemom w funkcjonowaniu instytucjonalnej pieczy zast\u0119pczej\u003C\/strong\u003E. Om\u00f3wiono nowe rozwi\u0105zania, jakie m.in. w tym obszarze wprowadzi\u0142a od 1 lipca ustawa z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy spo\u0142ecznej oraz niekt\u00f3rych innych ustaw.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EPrzedstawiciele WRDS w Radach Rozwoju Obszaru Gospodarczego Specjalnych Stref Ekonomicznych\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003EPrezydium WRDS\u003C\/span\u003EZ, zgodnie z wnioskiem os\u00f3b zarz\u0105dzaj\u0105cych Warmi\u0144sko-Mazursk\u0105 Specjaln\u0105 Stref\u0105 Ekonomiczn\u0105 S.A., zarekomendowa\u0142o swojego przedstawiciela do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego tej strefy. Jednocze\u015bnie om\u00f3wiono sk\u0142ady pozosta\u0142ych rad, do kt\u00f3rych delegowano przedstawicieli WRDS.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":203048,"name":"DSC_0245.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67041\/203048\/0x0.jpg","description":"obrady prezydium WRDS "},{"id":203045,"name":"DSC_0186.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67041\/203045\/0x0.jpg","description":"Dariusz Paczuski"},{"id":203049,"name":"DSC_0195.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67041\/203049\/0x0.jpg","description":"Tadeusz Kierepka i Urszula Wo\u017aniak podczas obrad Prezydium WRDS"},{"id":203047,"name":"DSC_0248.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67041\/203047\/0x0.jpg","description":"Cz\u0142onkowie Prezydium WRDS oraz zaproszeni go\u015bcie podczas obrad"},{"id":203046,"name":"DSC_0253.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67041\/203046\/0x0.jpg","description":"Prezydium WRDS oraz zaproszeni go\u015bcie podczas obrad"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Podczas obrad, z udzia\u0142em m.in. marsza\u0142ka Adama Struzika, dyskutowano o kondycji przemys\u0142u energoch\u0142onnego i o\u015bwiacie."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-07-09 15:37:54","modDate":"2024-07-10 07:26:04","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":110,"TEXT":"WRDS","URL":"?tag[]=110"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"WRDS o przemy\u015ble energoch\u0142onnym i o\u015bwiacie"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":110,"TEXT":"WRDS","URL":"?tag[]=110"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/67041\/203044\/0x0.jpg","alt":"marsza\u0142ek przyjmuj\u0105cy gratulacje","title":null,"author":"fot. Micha\u0142 S\u0142aby"}}]}