Aktualności

XXXIV plenarne posiedzenie WRDS

Autor: fot. arch. UMWM

Sprawozdanie z Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (RPDZ) za rok 2021 z pozytywną opinią strony społecznej WRDS.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim podczas ostatniego w tym roku plenarnego posiedzenia zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2021. RPDZ to dokument informacyjny o działaniach wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy realizowanych na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego. Działania opisane w dokumencie zostały opracowane według przepisów prawa krajowego i są komplementarne z dokumentami strategicznymi kraju i województwa. Obecna na spotkaniu Jolanta Janowska-Kolibabska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wskazała, że rok 2021 zdominowany był przez realizację Tarczy Antykryzysowej. Publiczne służby zatrudnienia kontynuowały zadania rozpoczęte w 2020 r. Ich celem była ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, dofinansowanie przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Priorytetowymi grupami wymagającymi wsparcia byli bezrobotni z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni z obszarów wiejskich. Strona społeczna WRDS pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie.

Rok 2023 pod przewodnictwem strony rządowej  

Zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego przewodniczącym wojewódzkiej rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, pracodawców (wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS) oraz marszałek województwa i wojewoda. W przyszłym roku przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim przejmie wojewoda mazowiecki.

Dyskusja o sprawach oświatowych

Urszula Woźniak wiceprzewodnicząca zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach WRDS, podsumowała ostatnie posiedzenie zespołu poświęcone dyskusji na temat kondycji polskiej oświaty.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony