Aktualności - zdrowie i polityka społeczna

Równe szanse dla wszystkich

Autor: fot. UMWM

– Chcemy świata dostępnego, mobilnego, równych szans dla każdego. I taką rzeczywistość budujemy – mówił marszałek Adam Struzik podczas otwarcia konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2023.

Reha to coroczne wydarzenie kulturalno-naukowe, które organizuje Fundacja Szansa dla Niewidomych.  Spotkanie jest okazją do poszerzania wiedzy z zakresu nauki, technologii, architektury i nowoczesnych metod rehabilitacji, a także wymiany doświadczeń i opinii. To również szansa na nawiązywanie nowych, ciekawych znajomości i integracji środowiska osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich.

– Niesienie skutecznej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, wychodzenie naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom, jak również zapewnianie im wszechstronnego rozwoju oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym pomaga w wyrównywaniu ich życiowych szans – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Samorząd Mazowsza podejmuje wiele działań w tym obszarze. Powołaliśmy pełnomocnika zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami. Samorząd przekazuje też miliony złotych z własnego budżetu, jak i z Unii Europejskiej na różne akcje, przedsięwzięcia i innowacyjne projekty wspierające życie osób z niepełnosprawnościami. Przekazujemy również pieniądze dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami – dodaje marszałek.

W tym samym czasie w Centrum Nauki Kopernik odbywa się także Międzynarodowa Konferencja International Mobility Conference IMC18. Ponad 200 ekspertów specjalizujących się w nowoczesnej rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku rozmawia i szuka rozwiązań, które sprawią, że nasze otoczenie będzie bardziej otwarte i dostępne dla wszystkich.

Działania pełnomocnika docenione!

Organizatorzy każdego roku, przy organizacji wydarzenia, poza merytorycznymi panelami dyskusyjnymi, doceniają osoby, instytucje, organizacje szczególnie zaangażowane w pomoc niewidomym i słabowidzącym, przyznając statuetkę IDOLA. Takie wyróżnienie trafiło w tym roku do Artura Świercza, pełnomocnika zarządu województwa mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

– Jedziemy na jednym wózku w poszukiwaniu godności osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji zapisów konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Na pewno – zjednoczeni – nie działamy na ślepo, co jestem pewien zaowocuje w przyszłości. A już na pewno ten IDOL daje dodatkowego kopa do działania – czytamy na profilu FB Artura Świercza.

Specjalną statuetkę Idola 30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych otrzymał także w ub.r. marszałek Adam Struzik.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony