Aktualności - zdrowie i polityka społeczna

Seniorzy z Gąbina ze wsparciem samorządu Mazowsza

Marszałek siedzi przy stole i podpisuje dokumenty, które leżą przed nim. Obok siedzi mężczyzna i kobieta. W tle są flagi Mazowsza, Polski oraz Unii Europejskiej Autor: fot. arch. UMWM

Dni seniora, szkolenia z narzędzi komputerowych czy kampanie prozdrowotne – to tylko kilka z 35 projektów, które w tym roku zostaną dofinansowane w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla seniorów”.

Umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

– Dzięki podpisanej umowie możliwa będzie realizacja projektu, związanego z aktywizacją tutejszych seniorów. Pieniądze pochodzą z naszego autorskiego programu wsparcia „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. Sejmik Województwa Mazowieckiego przekazał na ten cel blisko 643 tys. zł – powiedział marszałek.

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 to pilotażowa edycja zadania realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pomoc finansową mogły w nim otrzymać gminy z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice m. st. Warszawy, przy których została powołana rada seniorów. Fundusze pomogą w aktywizacji osób starszych oraz realizacji zadań zapobiegającym ich wykluczeniu. Gminy i dzielnice zyskają też pieniądze na zadania własne, będące inicjatywą rad seniorów.

Wpłynęło 41 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 35 Beneficjentów na łączną sumę blisko 643 tys. zł – na zakup komputerów na rzecz rad senioralnych, sprzętu multimedialnego, sprzętu do zajęć sportowych i do zajęć ze zdrowego stylu życia, organizację spotkań tj. wieczorki taneczne, filmowe, koncerty, wycieczek.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony