Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

 • Projekt "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego”

  Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Wartość projektu to 480 mln zł.
 • Mazowsze dla młodzieży - umowa dotacji

  Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 sierpnia 2022 r. przyjął uchwałę nr 1271/342/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.
 • Skrócony czas pracy z powodu upałów

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 i 5 sierpnia 2022 r. w związku z wysokimi temperaturami powietrza zewnętrznego mogącymi spowodować uciążliwości na stanowiskach pracy, pracownicy UMWM w lokalizacjach:
 • Zaproszenie do udziału w Targach Smaki Regionów

  Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mazowieckich producentów wysokiej jakości żywności do udziału w Targach Smaki Regionów, które odbędą się w dniach 24–26 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony