Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowieckie seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela

30 marca br., w godz. 10.00–14.30, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie planowane jest Mazowieckie seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela.

Zaproszenie - baner.png

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Misją Handlową Ambasady Izraela w Polsce, we współdziałaniu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z udziałem Polsko-Izraelskiej Izby Handlowej w Tel Awiwie - pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych informacją nt. uwarunkowań prawnych, administracyjno-gospodarczych i logistycznych oraz praktycznych rozwiązań  związanych z procesem eksportu produktów do Izraela, w szczególności w sektorach:

 • produkcji rolno-spożywczej,
 • branży kosmetycznej,
 • producentów mebli,
 • producentów ubrań dziecięcych i zabawek,
 • producentów elektroniki,
 • producentów maszyn rolniczych,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
 • branży budowlanej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również firmy z innych branż, w tym zajmujące się pośrednictwem w eksporcie oraz obsługą prawną handlu zagranicznego.

W seminarium - realizowanym w formie stacjonarnej - spodziewany jest udział zarówno prelegentów ze wskazanych jednostek krajowych jak i partnerów strony izraelskiej (w formule online). Agenda wydarzenia dostępna jest poniżej w plikach do pobrania.

Formularz rejestracyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, wynikającym z ustawy o samorządzie województwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu umożliwienia Pani/Pana udziału w wydarzeniu organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  - Mazowieckim seminarium gospodarczym: Eksportuj do Izraela oraz jego promocji,
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

Wydarzenie prowadzone będzie w formie teletransmisji. Relacja z wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wobec czego wizerunek i głos uczestników seminarium może podlegać udostępnieniu.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
  (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),
 • wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

podanie danych jest niezbędne do udziału w seminarium. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w uroczystości.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Mariusz Rukat (KM)

Data wytworzenia: 17.03.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 17.03.2023 09:33

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 14:51

Liczba wyświetleń: 774


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony