Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Mazowsze dla czystego ciepła – lista beneficjentów

Radni województwa zatwierdzili listę beneficjentów oraz listę rezerwową. Zarząd województwa zaś przyjął wzór umowy.

Listy beneficjentów i rezerwowa

Sejmik Województwa Mazowieckiego 26 marca 2024 r. przyjął uchwałę nr 25/24 w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” (w roku 2024).

Załącznikami do ww. uchwały są: lista beneficjentów oraz lista rezerwowa. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Listy beneficjentów i rezerwowa zostały uszeregowane wg punktacji otrzymanej w ocenie merytorycznej wniosków oraz względem wskaźnika G na rok 2023, tj. wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy. Zadania, które otrzymały jednakową liczbę punktów uszeregowano w ten sposób, że wyżej na liście znalazło się zadanie zgłoszone przez gminę z niższą wartością wskaźnika G.

Na listę beneficjentów wpisane zostały zadania uszeregowane w ww. sposób do momentu wyczerpania puli środków programu, tj. 5 000 000 zł.

W przypadku gdy pula środków programu „Mazowsze dla czystego ciepła” zostanie zwiększona lub zwolni się odpowiednia ilość środków lub gminy znajdujące się na liście beneficjentów zrezygnują z realizacji zadania, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom zgodnie z kolejnością wskazaną na liście rezerwowej.

Wzór umowy

Ponadto 5 marca br., Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 487/477/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”.  Wzór umowy jest załącznikiem do uchwały. Załącznikiem do umowy jest także klauzula informacyjna.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Wioletta Świderska (PZ)

Data wytworzenia: 28.03.2024

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 29.03.2024 09:34

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2024 09:53

Liczba wyświetleń: 1217

Data opublikowania: 29.03.2024 09:34


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony