Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.06.2024

Bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych – rok akademicki 2024/2025

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dostępne kierunki to informatyka, kulturoznawstwo i zarządzanie informacją.

Kryteria naboru

Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:

 1. ukończyć szkołę ponadpodstawową i mieszkać na terenie województwa mazowieckiego;
 2. aktualnie nie studiować w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 3. ukończyć szkołę ponadpodstawową z wynikami:
  • średnią ocen nie niższą niż 4,0
  • oraz średnią ocen z przedmiotów:
   • informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 4. pochodzić z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 5938,80 zł

Dokumenty

Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do uchwały nr 925/328/22 z 7 czerwca 2022 r., wraz z:
  1. oświadczeniem dotyczącym liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, liczby osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
  2. oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
  3. podpisaną klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych.
 2. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Sposób aplikowania

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2024 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

lub składać osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub jego delegaturach.

Informacje dodatkowe

Absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia, po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych II stopnia.

Informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 1. Katarzyna Cyran – 22 5979432;
 2. Małgorzata Wodyczko – 22 5979442;
 3. Paweł Dopadko – 22 5979421.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Małgorzata Wodyczko (ES)

Data wytworzenia: 10.04.2024

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 10.04.2024 08:12

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 10.04.2024 09:27

Liczba wyświetleń: 5048

Data opublikowania: 10.04.2024 08:12


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony