Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

24.05.2024

Komunikaty

Raport końcowy z realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19”

Program realizowany był w latach 2021–2023. Jego celem była poprawa aktywności, w których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji.

Do programu zakwalifikowano 2 129 osób. W całym okresie realizacji programu łączna liczba przeprowadzonych wizyt terapeutycznych wyniosła 33 289.

Poprawę w każdym z obszarów odnotowano u 1331 osób, co stanowi 71,21% osób, które brały udział w badaniu początkowym i końcowym. W związku z powyższym należy uznać, że cel główny programu został osiągnięty.

Program przyczynił się również do poprawy tolerancji wysiłku fizycznego u 82,13% osób uczestniczących w zajęciach, zmniejszenia natężenia występowania duszności u 80,31%. Ponadto u 79,94% uczestników programu odnotowano zmniejszenie natężenia występowania przewlekłego zmęczenia, u 72,82% osób odnotowano zmniejszenie natężenia występowania lęku, zaburzeń nastroju, natomiast u 75,92% uczestników programu odnotowano poprawę sprawności fizycznej. Liczba osób, u których wystąpiło zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi objawami związanymi z przebyciem COVID-19 wyniosła 1530, natomiast u 338 osób wynik był identyczny w pre-teście, jak i w post-teście. Zakładając sam wzrost wiedzy (nie biorąc pod uwagę osób, u których poziom wiedzy nie uległ zmianie) wzrósł on u 81,86% osób.

Raport został przygotowany zgodnie ze wzorem raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. W związku z tym nie jest on dostosowany do norm dostępności dokumentów cyfrowych. Raport jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie ma możliwości jego modyfikacji.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ariel Kaniewski (ZD)

Data wytworzenia: 16.04.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 16.04.2024 13:09

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 16.04.2024 14:03

Liczba wyświetleń: 685

Data opublikowania: 16.04.2024 13:09


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony