Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

Komunikaty

Zadanie „OSP-2023” – nabór wniosków

Wnioski można składać do 24 lutego br. Zadanie wspiera gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poprzez doposażenie jednostek OSP.

Szanując służbę druhów strażaków i doceniając ich ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, Samorząd Województwa Mazowieckiego, tak jak w latach poprzednich, uruchomił zadanie „OSP-2023”, na które zabezpieczył środki w wysokości 13 310 000 zł. Celem zadania jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poprzez doposażenie jednostek OSP.

Gminy mogą uzyskać dofinansowanie na:

 • zakup nowych ciężkich lub średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 150 000 zł;
 • zakup nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 100 000 zł;
 • zakup nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego. Wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego dla gminy będzie wynosiła do 40 000 zł, do zakupywanego wyposażenia (bez względu na ilość wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków Województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Wnioski należy składać zgodnie z zasadami zadania „OSP-2023”:

 • wyłącznie poprzez e-PUAP, z dopiskiem: „Wniosek OSP-2023”;
 • w terminie: od 9 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie);
 • na formularzu opracowanym na potrzeby zadania „OSP-2023”;
 • Gmina może złożyć tylko jeden wniosek na realizację zadania „OSP-2023” dla dowolnej ilości jednostki OSP z terenu gminy, przy czym może to być wniosek dotyczący dofinansowania zakupu samochodu/samochodów albo zakupu wyposażenia.

Zgodnie z zasadami zadania „OSP-2023”, wnioski złożone w sposób inny niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga: W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski dotyczące dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom, które złożyły wnioski na dofinansowanie zakupu wyposażenia zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania „OSP-2023”.

W przypadku pytań dotyczących realizacji zadania prosimy o kontakt z pracownikami Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Agnieszka Kupiec, tel.: (22) 59 79 113;
 • Damian Stefaniak, tel.: (22) 59 79 261;
 • Joanna Trusiak, tel.: (22) 59 79 180;
 • Dorota Szwarc, tel.: (22) 59 79 246;
 • Ewelina Daniłowska, tel.: (22) 59 79 297.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Damian Stefaniak (OR)

Data wytworzenia: 08.02.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 08.02.2023 08:37

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2023 08:53

Liczba wyświetleń: 15741

Data opublikowania: 08.02.2023 08:37


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony