Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Aktualności

Mazowieckie Warsztaty Akademii Biznesu – strategie działania przedsiębiorstw w gospodarce o obiegu zamkniętym

Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na bezpłatne warsztaty informacyjne akademii biznesu poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców z regionu, których działalność już obejmuje lub będzie obejmować elementy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz jednostki samorządowe zainteresowane ww. tematem. Spotkania mają przybliżyć aktualne rozwiązania w zakresie regulacji i możliwości działań biznesowych w tym wymiarze.

Terminy i miejsca warsztatów

Cykl warsztatowy obejmował będzie sześć spotkań na terenie województwa mazowieckiego w:

Miejsce i agenda spotkań – według subregionu zostały określone w załącznikach i formularzu rejestracyjnym.

Warsztaty będą prowadzone we współpracy z:

 • Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy),
 • Fundacją Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Tematyka warsztatów

Tematyka spotkań obejmowała będzie panele informacyjne oraz biznesowe ćwiczenia warsztatowe w zakresie:

 • legislacji i standaryzacji;
 • transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, w tym informatyzacji i robotyzacji pod kątem GOZ;
 • odpowiedzialności producenta w zakresie GOZ;
 • możliwości modyfikacji łańcucha produkcji pod kątem wymogów (krajowych i UE) w zakresie gospodarki cyrkularnej;
 • budowania strategii i tworzenia nowych modeli biznesowych;
 • finansowania projektów z wykorzystaniem środków UE oraz krajowych.
 • Jak wykorzystać w praktyce narzędzia pozwalające na wykorzystanie preferencyjnego finansowania dla firm podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska?

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji ws. warsztatów udzielają:

 • Mariusz Rukat – (22) 59 07 785,
 • Katarzyna Święcka – (22) 59 07 812,
 • Luiza Rybicka – (22) 59 07 825.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl .

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, wynikającym z ustawy o samorządzie województwa rozdział 2, art. 11. pkt 1. ust 3, 4, 5; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu umożliwienia Pani/Pana udziału w wydarzeniu organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckich warsztatach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),
 • wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Święcka (KM)

Data wytworzenia: 25.10.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 25.10.2023 14:12

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 30.11.2023 11:23

Liczba wyświetleń: 708

Data opublikowania: 25.10.2023 14:12


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony