Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Aktualności

Mazowiecko-Izraelskie Forum Technologii Cyfrowych w Medycynie

plakat informujący o wydarzeniu Autor: arch. UMWM

Uprzejmie informujemy, że 20 września br., w Centrum Konferencyjnym MYSIA 3 w Warszawie, odbędzie się Mazowiecko-Izraelskie Forum Technologii Cyfrowych w Medycynie.

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Misją Handlową Ambasady Izraela w Polsce. Forum odbywać się będzie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem forum jest omówienie możliwości współpracy mazowieckich szpitali, jednostek naukowo-badawczych, placówek ochrony zdrowia oraz przedsiębiorców działających w branży medycznej z podmiotami naukowo-gospodarczymi z Izraela, szczególnie w zakresie wykorzystania w medycynie zaawansowanych systemów cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI).

W forum uczestniczyć będą wiodące ośrodki naukowo-badawcze i medyczne z Izraela, w tym firmy specjalizujące się we wsparciu diagnostyki medycznej przy wykorzystaniu AI, wczesnym wykrywaniu komórek nowotworowych, systemach monitorowania pacjenta, systemach zarzadzania podawaniem leków i bezpieczeństwie systemów cyfrowych.

Osobny panel rozmów poświęcony zostanie omówieniu możliwości transferu wiedzy i innowacji w produkt rynkowy, w tym akceleracji medycznych startupów.

W forum – realizowanym w formie stacjonarnej (Centrum Konferencyjne MYSIA 3, przy ul. Mysiej 3 w Warszawie) – spodziewany jest udział zarówno prelegentów ze wskazanych jednostek krajowych jak i partnerów strony izraelskiej. Planowana jest również transmisja wydarzenia online. Aby wziąć udział trzeba się zarejestrować.

Rejestracja udziału w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Harmonogram forum

9:15–10:00 Rejestracja uczestników

10:00–10:30 Rozpoczęcie forum – wystąpienia gospodarzy wydarzenia:

 • Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego
 • przedstawiciel Ambasady Izraela w Polsce

10:30–11:45 Wystąpienia:

 • Wystąpienie otwierające: Izrael sercem innowacji w służbie ochrony zdrowia
  • Yair Itzhar, Head of Global Relations, Sheba Medical Center w Tel Awiwie
 • Debata nr 1: Wykorzystanie mechanizmów i narzędzi cyfrowych sztucznej inteligencji dla wsparcia procesów decyzyjnych w medycynie
  • Z udziałem przedstawicieli Sheba Medical Center w Tel Awiwie oraz polskich ośrodków akademickich i placówek ochrony zdrowia z terenu województwa mazowieckiego

12:00–12:15 Przerwa kawowa

12:15–13:15 Prezentacja firm izraelskich

13:15–14: 00 Debata nr 2: Technologie medyczne motorem innowacji / zarządzanie wiedzą w sektorze ochrony zdrowia

 • Z udziałem: przedstawicieli Rambam Medtech – centrum transferu technologii szpitala Rambam w Hajfie, mazowieckich ośrodków akceleracji startupów oraz ośrodków naukowych i badawczych na Mazowszu

14:00–16:00 Sesja matchmakingu – lunch bufetowy

16:00Zakończenie forum.

 

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela: 

Mariusz Rukat
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych
tel. (22) 59 07 785;
e-mail: mariusz.rukat@mazovia.pl  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl .

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, wynikającym z ustawy o samorządzie województwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu umożliwienia Pani/Pana udziału w wydarzeniu organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - Mazowiecko - Izraelskie Forum Technologii Cyfrowych w Medycynie,
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.
 • Wydarzenie prowadzone będzie w formie teletransmisji. Relacja z wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wobec czego wizerunek i głos uczestników forum może podlegać udostępnieniu.
 • W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),
  • wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, podanie danych jest niezbędne do udziału w forum. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Mariusz Rukat (KM)

Data wytworzenia: 30.08.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 30.08.2023 11:59

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2023 11:59

Liczba wyświetleń: 526


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony