Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 2023 roku – lista zakwalifikowanych wniosków

Zarząd Województwa Mazowieckiego 6 czerwca 2023 r. zatwierdził listę rankingową wniosków Partnerów w ramach naboru do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, przeprowadzonego w okresie od 26 kwietnia do 12 maja 2023 roku.

Lista rankingowa wniosków Partnerów, zakwalifikowanych do udziału w projekcie (Załącznik nr 1) została sporządzona w oparciu o kryteria oceny opisane w § 6 Regulaminu naboru do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 2023 roku.

Do projektu zakwalifikowano 81 szkół, które uzyskały największą liczbę punktów, w tym 11 szkół prowadzonych przez miasta na prawach powiatu, które zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu otrzymują wsparcie, bez względu na miejsce na liście rankingowej.

Dodatkowo, Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 105 szkół (Załącznik nr 2), które brały udział w naborze przeprowadzonym w 2021 r. i zostały objęte wsparciem na podstawie Regulaminu naboru do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 2023 roku.

Kolejnym etapem związanym z przystąpieniem do projektu Partnerów/szkół będzie zawarcie aneksu do Umowy o Partnerstwie. Szczegółowe informacje w tej sprawie, otrzymają Państwo w ramach bieżącej korespondencji prowadzonej przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Weronika Cymerys (ZD)

Data wytworzenia: 07.06.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 07.06.2023 15:59

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2023 16:00

Liczba wyświetleń: 2900

Data opublikowania: 07.06.2023 15:59


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony