Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

Przedsięwzięcia społeczno-kulturalne

Współorganizacja przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2024 r.

Zasady współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2024 roku.

Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 2174/459/23 z 18 grudnia 2023 r., zostały wprowadzone „Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2024 roku”.

Zakres tematyczny współorganizacji przedsięwzięć 

W 2024 roku współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego będą zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane na terenie województwa mazowieckiego w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności:

 • koncerty muzyczne,
 • spektakle teatralne,
 • występy kabaretowe,
 • wieczory poetyckie,
 • obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych,
 • obchody świąt lokalnych i narodowych,
 • pikniki,
 • konferencje,
 • wydarzenia naukowe,
 • warsztaty artystyczne.

Zakres finansowy współorganizacji przedsięwzięć 

Zakres współorganizacji obejmuje pokrycie kosztów usług artystycznych (m.in. występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów), obsługi technicznej (m.in. wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia) oraz usług tłumaczy języka migowego.

Kwota, którą Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznacza na współorganizację danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 50% jego kosztów całkowitych. W przypadku przedsięwzięć dedykowanych seniorom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom – 70% jego kosztów całkowitych.

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają zasady postępowania.

Dokumenty można składać:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
 • osobiście w punktach podawczych: przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4;
 • poprzez ePUAP.
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dkpit@mazovia.pl.

Szczegółowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, pod numerami tel. (22) 59 79 229, (22) 59 79 525, (22) 59 79 526, (22) 59 79 529, (22) 59 79 533, (22) 59 79 538, (22) 59 79 548.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Magdalena Łapkiewicz (KP)

Data wytworzenia: 20.12.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 20.12.2023 13:21

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2024 08:24

Liczba wyświetleń: 4136

Data opublikowania: 20.12.2023 13:21


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony