Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

Skład zarządu

Janina Ewa Orzełowska

Janina Ewa Orzełowska Autor: arch. UMWM

Nota biograficzna oraz zakres obowiązków członka zarządu województwa mazowieckiego.

Zakres obowiązków

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska nadzoruje działalność:

  1. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  2. Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa,
  3. Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.
Sekretariat: ul. Jagiellońska 26, II piętro, p. 239,
tel. (22) 5907-807
fax (22) 5907-872

Rys biograficzny

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydziału Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej – menadżer publiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

 Doświadczenie zawodowe

W latach 2000–2001 urzędnik administracji rządowej w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 2002 r. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a od 2007 r. Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV, V i VI kadencji.

 Delegatka Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – uczestniczy w pracach Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz pełni funkcję przedstawiciela w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. Od 2006 r., jako członek Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, aktywnie współpracuje z zagranicznymi regionami Europy Środkowo-Wschodniej.

 Od 2010 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, od 2014 r. do listopada 2018 r. wicemarszałek. W zarządzie województwa odpowiedzialna była za rolnictwo, środowisko i ekologię.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: WKZ

Data wytworzenia: 16.02.2021

Opublikował w BIP: Dorota Cichocka

Data opublikowania: 16.02.2021 11:40

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2022 14:24

Liczba wyświetleń: 24035

Data opublikowania: 16.02.2021 11:40


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony