75595;kultura-laczy-narody;Kultura łączy narody;Członkowie sejmikowej komisji kultury spotkali się z bliźniaczą komisją Rady Obwodu Lwowskiego.;Kultura łączy narody;Członkowie sejmikowej komisji kultury spotkali się z bliźniaczą komisją Rady Obwodu Lwowskiego.;;Zmiana treści strony.Zmiana treści.;;/pl/samorzad/sejmik/aktualnosci-sejmik/kultura-laczy-narody.html;/pl/samorzad/sejmik/aktualnosci-sejmik/kultura-laczy-narody.html;;2023-09-18 14:58:22;2023-09-18 14:58:22;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;Kultura łączy narody; ;64;NEWSLETTER_-_OBSZAR;Newsletter - obszar;11;25;31;38;40;51;23; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności - sejmik; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego Svyatoslava Sheremeta odbyło się spotkanie z sejmikową Komisją Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strony rozmawiały o wzajemnej współpracy, dotyczącej realizacji projektów kulturalnych oraz artystycznych pomiędzy instytucjami kultury obwodu lwowskiego i województwa mazowieckiego, w ramach programu Interreg Next Polska–Ukraina 2021–2027.

Region partnerski samorządu Mazowsza

Obwód Lwowski jest regionem partnerskim województwa mazowieckiego od 2004 r. To największy ośrodek oświaty, nauki i kultury w Zachodniej Ukrainie. Zlokalizowane są w nim liczne zabytki. Region posiada 23 samorządowe instytucje kultury, w tym: teatry, muzea, zespoły artystyczne czy szkoły kształcące w tym kierunku.

Wyznaczenie kierunków współpracy

Przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jadwiga Zakrzewska, otwierając spotkanie, wyraziła nadzieję na wymianę informacji o kierunkach wspólnego działania.

Jednym z nich jest Program Interreg Next Polska – Ukraina 20212027, skierowany do polskich i ukraińskich obszarów przygranicznych. Wśród nich znajdują się mazowieckie podregiony ostrołęcki i siedlecki. Budżet programu wynosi 214,38 mln euro ze środków unijnych. Jednym z jego celów szczegółowych jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

– Jestem przekonany, że dzisiaj uda nam się wypracować nowe kierunki współpracy między instytucjami kultury obwodu lwowskiego i województwa mazowieckiego. Ważne jest to, że kultura łączy narody i  ludzi – powiedział przewodniczący komisji Svyatoslav Sheremeta.

 

Jak podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk, pole do współpracy jest ogromne. – Nie będziemy się ograniczać tylko do programu Interreg. Chcemy współpracować bezpośrednio. Nasze instytucje samorządowe i państwowe mogą na pewno współpracować z ukraińskimi, a tym samym z obwodu lwowskiego. Jako samorząd województwa jesteśmy gotowi i chcemy do tego dążyć – dodał wicemarszałek.

Propozycje współpracy

– Wierzę głęboko, że wojna jak najszybciej się skończy i że znowu będę mogła być uczestnikiem wydarzeń kulturalnych, wielkich kolejnych festiwali filmowych czy teatralnych, że na tej niwie będziemy mogli się spotykać. Macie Państwo nasze serca i starania – podkreśliła radna Dorota Stalińska. Zaproponowała również, aby w ramach przyszłej współpracy zaprosić na Mazowsze ukraińskich aktorów, którzy graliby przedstawienia dla Ukraińców, a tym samym podtrzymywali ich kontakt z ojczystą kulturą.

O konieczności promocji ukraińskiej kultury mówiła doradczyni lwowskiej komisji Nataliya Kotovych.

– To jest ważne, żeby zastąpić kulturę rosyjską – kulturę zabójców – która była wcześniej powszechnie obecna, ukraińskim tańcem, śpiewem, żeby tożsamość ukraińską poznali Europejczycy – apelowała Nataliya Kotovych.

Z propozycją stworzenia instrumentu wsparcia dla mazowieckich gmin i powiatów, które wspólnie z partnerami samorządowymi obwodu lwowskiego realizowałyby projekty kulturowe, zbliżające ludzi mówił radny Krzysztof Piotr Skolimowski. – Przez kulturę lepiej się poznajemy, bardziej się rozumiemy – zauważył radny.

Trudne doświadczenia wojny

Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego Petro Tsegolko mówił o zniszczeniach wojennych i kradzieży eksponatów muzealnych, jakie dotknęły ukraińskie instytucje kultury.

Rozmawiano także o pomocy humanitarnej, jaką Mazowsze przekazało partnerom regionalnym na Ukrainie, wsparciu instytucji kultury i środowiska artystycznego.

– W imieniu deputowanych Lwowskiej Rady Obwodowej, a także mieszkańców obwodu lwowskiego mam wielką przyjemność podziękować Polsce i Polakom za wsparcie, jakie Polacy dają Ukrainie w trudnych czasach wojny. Czujemy to wsparcie i zdajemy sobie sprawę, że mamy wspaniałego sąsiada i przyjaciela – zaznaczył przewodniczący Svyatoslav Sheremeta.

W spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, uczestniczyli również: I sekretarz Ambasady Ukrainy w RP Tamila Shutak, III sekretarz Ambasady Ukrainy w RP Vasyl Melnychuk, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  Magdalena Biernacka, Aleksandra Hanzel i Marcin Wajda.

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;186068;IMG_2482.JPG;/resource/image/1/3/60722/186068/0x0.jpg;Członkowie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego ; ;186067;IMG_2511.JPG;/resource/image/1/3/60722/186067/0x0.jpg;przedstawiciele strony ukraińskiej; ;186065;IMG_2538.JPG;/resource/image/1/3/60722/186065/0x0.jpg;Svyatoslav Sheremeta; ;186066;IMG_2620.JPG;/resource/image/1/3/60722/186066/0x0.jpg;głos zabiera Wiesłąw Raboszuk obok siedzi Jadwiga Zakrzewska; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Członkowie sejmikowej komisji kultury spotkali się z bliźniaczą komisją Rady Obwodu Lwowskiego.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2023-09-18 14:58:22;2023-09-18 14:58:22;1122;Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego;?tag[]=1122; ;551;Interreg;?tag[]=551; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Kultura łączy narody; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;1122;Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego;?tag[]=1122; ;551;Interreg;?tag[]=551; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/60722/186063/0x0.jpg;Przedstawiciele komisji kultury: Mazowsza i Obwodu Lwowskiego;;Fot. arch. UMWM; ; ;