Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Komunikaty

„OSP–2024” – nabór wniosków

W ramach naboru wnioski można składać od 23 października do 10 listopada 2023 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Założenia programu

Celem programu jest wsparcie gmin w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mających na celu doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

Szanując służbę druhów strażaków i doceniając ich ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków jeszcze w 2023 roku.

Wysokość dofinansowania

Na udzielenie pomocy gminom Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył środki w wysokości 19 200 000 zł.  

Wysokość wsparcia finansowego, ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosić:

 • do 150 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy ciężki lub nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,
 • do 100 000 zł – w przypadku wniosku złożonego na nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,
 • do 40 000 zł – w przypadku wniosku dotyczącego dofinansowania zakupu nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego (bez względu na liczbę wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Nabór wniosków

Realizacja zadania z wydatkowaniem środków, nastąpi w 2024 roku.

W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski dotyczące dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Po ustaleniu wysokości środków na dofinansowanie zakupu samochodów, pozostałe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom, które złożyły wnioski na dofinansowanie zakupu wyposażenia, zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania „OSP–2024”.

Pomoc finansowa będzie przyznawana pozytywnie ocenionym wnioskom z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków złożonych poprzez system e-PUAP, do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania „OSP– 2024”.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać zgodnie z zasadami zadania „OSP–2024, na wniosku opracowanym na potrzeby tego zadania, znajdującymi się w plikach do pobrania.

Zgodnie z zasadami zadania „OSP–2024”, gmina może złożyć tylko jeden wniosek:

 • wyłącznie poprzez e-PUAP;
 • w terminie: od 23 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie)
 • na formularzu opracowanym na potrzeby zadania,
 • Gmina może złożyć tylko jeden wniosek na realizację zadania dla dowolnej liczby jednostek OSP z terenu gminy, przy czym może to być wniosek dotyczący:
  • dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla dowolnej liczby jednostek OSP z terenu tej gminy, pod warunkiem, że każda z tych jednostek dysponuje kierowcą z uprawnieniami do kierowania samochodem ratowniczo-gaśniczym; 
  • albo dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub umundurowania, w tym umundurowania wyjściowego i/lub środków łączności i/lub wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego.

Wnioski złożone w sposób inny niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań dotyczących realizacji zadania prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Agnieszka Kupiec, tel.: (22) 59-79-113;
 • Damian Stefaniak, tel.: (22) 59-79-261;
 • Ewelina Daniłowska, tel.: (22) 59-79-297.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Damian Stefaniak (OR)

Data wytworzenia: 18.10.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 18.10.2023 13:28

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2023 11:53

Liczba wyświetleń: 11522

Data opublikowania: 18.10.2023 13:28


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony