Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

Zdrowie i polityka społeczna

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

Agnieszka Gonczaryk Autor: Arch. UMWM

Zarządzeniem nr 778/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej do pełnienia tej funkcji wskazano Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Agnieszkę Gonczaryk.

Do zadań pełnomocnika należy:

  • rozpoznawanie potrzeb osób starszych oraz inicjowania działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;
  • współpraca w opracowaniu dokumentów strategicznych i programowych przyjmowanych przez inne podmioty, adresowanych do osób starszych oraz udziału we wdrażaniu
    i monitorowaniu ich realizacji;
  • doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwienia spraw osób starszych;
  • współpraca z organami administracji publicznej przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych;
  • promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, a także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
  • udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych.

Kontakt

do Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej:

tel: (+48) 22 59-79-900,
faks (+48) 22 59-79-902

03-718 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 5
e-mail: pelnomocnikseniorzy@mazovia.pl

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Justyna Stopa

Data wytworzenia: 20.04.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Opaliński

Data opublikowania: 20.04.2024 12:12

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Stabińska

Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2024 12:21

Liczba wyświetleń: 213

Data opublikowania: 20.04.2024 12:12


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony