Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Zdrowie i polityka społeczna

Zastosowanie przymusu bezpośredniego

Wykaz lekarzy psychiatrów upoważnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego.

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123, z późn. zm.) nakłada na marszałka województwa obowiązek upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do:

  • dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust. 3 i ust.10 pkt 2);
  • występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano sądowe postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego (art. 46 ust. 2c).

Upoważniony lekarz psychiatra dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza, informację o zastosowaniu przymusu bezpośredniego przekazuje pielęgniarka kierownikowi jednostki, który niezwłocznie informuje o tym upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Do wykonywania w 2024 roku czynności dotyczących przedmiotowej procedury w zakresie zdarzeń mających miejsce na terenie województwa mazowieckiego zostali upoważnieni lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii:

  1. Andrzej Skrzypek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 8360497, adres mailowy: andrzej.skrzypek@drewnica.pl, tel. 22/41-97-002
  2. Alicja Wilczyńska-Małek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 7061624, adres mailowy: alicjamalekw@gmail.com, tel. 603-545-155

Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego przygotowane na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 731), należy kierować na adres:
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

Data wytworzenia: 12.02.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Targoński

Data opublikowania: 12.02.2024 11:36

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2024 12:08

Liczba wyświetleń: 790

Data opublikowania: 12.02.2024 11:36


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony