Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Stypendia dla medyków

Stypendia dla medyków - lista beneficjentów (pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne)

Lista osób, którym przyznano stypendium w ramach naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024.

W ramach przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024, uchwałą nr 1759/444/23 z 24 października 2023 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał stypendium osobom wymienionym w załączniku nr 1 do uchwały!. Studentom znajdującym się na liście rezerwowej w załączniku nr 2 mogą być przyznane stypendia w przypadku rezygnacji ze stypendium studenta z listy stypendystów albo odmowy przez niego zawarcia umowy stypendialnej

Z uwagi na ochronę danych osobowych, lista osób, którym przyznano stypendium, została zanonimizowana.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dla studentów kierunków medycznych można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 935 oraz 22 59 79 937 lub adresem
e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Tomasz Szelest (ZD)

Data wytworzenia: 25.10.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 25.10.2023 15:57

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 25.10.2023 15:57

Liczba wyświetleń: 1621

Data opublikowania: 25.10.2023 15:57


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony