Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Zdrowie i polityka społeczna

 • Wsparcie ratownictwa medycznego

  Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020.
 • Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

  Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Internetowe Konto Pacjenta

  Internetowe Konta Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która cię do tego upoważniła.
 • Zastosowanie przymusu bezpośredniego

  Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) nakłada na marszałka województwa obowiązek upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do:

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony