Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Ekologia i środowisko

Informacje dotyczące dotacji z WFOŚiGW

Autor: arch. WFOŚiGW

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 110 700,00 zł.

Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 72 800,00 zł.

Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref  w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 597 288,00 zł, www.wfosigw.pl

Wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 119 064 zł.

Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 282 900,00 zł, www.wfosigw.pl .

Kompleksowe opracowanie merytoryczne, redakcyjne, graficzne, skład, łamanie, korekta, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego Publikacji z zakresu  ekologii związanej z efektywnością energetyczną dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29 997,45 zł.

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 147 600 zł.

Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 215 250 zł.

Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013– 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 99 000 zł.

Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu informatycznego Ekopłatnik umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzaniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska w formie dotacji, w kwocie 123 000 zł, www.wfosigw.pl .

Zakup systemu informatycznego Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK) umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych z realizacją obowiązków Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50 000 zł.

Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK) dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50 000,00 zł.

Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim – III etap dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 180 810 zł.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 21.04.2021 14:38

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 16.04.2024 12:46

Liczba wyświetleń: 17300

Data opublikowania: 21.04.2021 14:38


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony