Aktualności - kultura, promocja, turystyka

Muzeum Szlachty Mazowieckiej ma 50 lat

zamek w Ciechanowie widok z lotu ptaka Autor: Fot. arch. UMWM

Z okazji jubileuszu placówka przygotowała wiele wydarzeń. To również okazja do podsumowania inwestycji, które udało się zrobić dzięki dofinansowaniu samorządu województwa.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie to instytucja kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Misją placówki jest prowadzenie badań, gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szlacheckich.

W uroczystej gali wzięli udział m.in. marszałek Adam Struzik i radny województwa Konrad Wojnarowski.

– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie to wyjątkowe miejsce na mapie Mazowsza. Stale się zmienia i rozwija. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego nabył dla placówki zabytkową willę Alma, w której będzie działało Muzeum Pozytywizmu. A przed nami kolejne inwestycje – wkrótce muzeum wzbogaci się o centralny magazyn zbiorów. Minione pół wieku to setki wystaw, prelekcji i wydarzeń angażujących zarówno młodsze pokolenia, jak i te starsze. Gratulacje i podziękowanie kieruję więc do dyrekcji i wszystkich pracowników, którzy tworzyli to miejsce i przyczynili się do jego rozwoju – dziękował marszałek Adam Struzik.

 

Samorząd wspiera kulturę

W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego kupił dla placówki zabytkową willę „Alma” znajdującą się przy ul. Ciechanowskiej 8 w Gołotczyźnie. Obiekt zostanie przeznaczony na działalność Muzeum Pozytywizmu. Nieruchomość składa się z dworu Aleksandry Bąkowskiej, domu „Krzewnia”, budynków gospodarskich i dworku drobnoszlacheckiego ze spichlerzem.

Od wielu lat samorząd Mazowsza wspiera placówkę w realizacji inwestycji. W 2021 r. przeprowadzono konserwację murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia. Na tę inwestycje sejmik Mazowsza przekazał prawie 800 tys. zł. W najbliższym czasie powstanie również centralny magazyn zbiorów. Na ten cel w budżecie województwa zaplanowano aż ponad 20 mln zł.

Działalność muzeum

Siedziba administracji muzeum i budynek ekspozycyjny mieszczą się w dwóch obiektach przy ulicy Warszawskiej. W Ciechanowie znajduje się również najcenniejszy ze względu na wartość historyczną obiekt zabytkowy muzeum – Zamek Książąt Mazowieckich, zaś w oddalonej od Ciechanowa kilka kilometrów Gołotczyźnie mieści się oddział ciechanowskiej instytucji – Muzeum Pozytywizmu.

Muzeum organizuje m.in. wystawy, odczyty, prelekcje, spotkania muzealne, konkursy, warsztaty, lekcje muzealne oraz koncerty i imprezy plenerowe. Oferta placówki jest skierowana do odbiorców w różnym wieku, a jej celem jest zainteresowanie społeczeństwa wielopokoleniowego tożsamością kulturową. Od wielu lat placówka jest głównym organizatorem imprez plenerowych takich jak: „Zajazd Szlachecki”, „Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych”, ”Kwiaty Ogrodów”, „Mazowieckie Majowe Muzykowanie”, „Spotkania z historią” i „Zamkowe podróże w czasie”. Od niedawna muzeum organizuje też cykl koncertów „Muzyka Świata w Mazowieckim Dworze”.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony