Aktualności - nieruchomości

 • Powiat wyszkowski ze wsparciem samorządu Mazowsza

  Urządzenie skweru, remonty strażnic, zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego, zagospodarowanie placów zabaw – to tylko niektóre przykłady z 49 przedsięwzięć w powiecie wyszkowskim, których realizacja jest możliwa dzięki dotacji z budżetu Mazowsza w wysokości ponad 1,1 mln zł.
 • Południowe Mazowsze z dużym dofinansowaniem

  Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje-Kazanów, budowa drogi gminnej w miejscowości Samwodzie czy przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie – to inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości ponad 4,6 mln zł. Ponadto, dzięki 2 mln zł wsparcia w ramach PROW zmodernizowana będzie oczyszczalnia ścieków w Ryczywole. W spotkaniu wzięli także udział radni województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak.
 • Dobre wieści dla Raciąża

  Przebudowa ulicy Polnej w Raciążu (pow. płoński) to inwestycja, która zostanie zrealizowana przy wsparciu samorządu Mazowsza. Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 640 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 • Adam Struzik, Elżbieta Lanc, Janina Ewa Orzełowska, radny Augustyniak oraz dwaj beneficjenci pozują do zdjęcia z symbolicznym czekiem

  Inwestycje w gminach Rząśnik i Somianka

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nury i remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Somiance – to inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości blisko 463 tys. zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wziął także udział radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.
 • Sześć osób pozuje do pamiątkowego zdjęcia z symbolicznym czekiem, który trzyma marszałek

  Powiat pułtuski z dużym wsparciem

  Remont zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku i przebudowa drogi gminnej Obryte–Sadykierz to inwestycje, które zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Projekty otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości ponad 2,1 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik.
 • Budynek pompowni

  Modernizacja pompowni w Arciechowie

  Zakończyła się modernizacja pompowni Arciechów w gminie Iłów. Wartość inwestycji to przeszło 11 mln zł.
 • Przy owalnym stole siedzi pięć osób w maseczkach: m.in. marszałek Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i dyrektor Waldemar Kuliński

  Powstanie Archiwum Województwa Mazowieckiego

  W Piasecznie przy ul. Elektronicznej wybudowana zostanie siedziba dla Archiwum Województwa Mazowieckiego, do której przeniesiona zostanie również delegatura urzędu marszałkowskiego. Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. Na realizację inwestycji w budżecie samorządu Mazowsza zarezerwowano ponad 43 mln zł.
 • Uczestnicy spotkania pozują do zdjęcia z symbolicznym czekiem

  Kolejne trzy inwestycje z dużym dofinansowaniem

  Nowy budynek urzędu gminy w Jabłonnie Lackiej, budowa świetlicy wiejskiej w Próchenkach i przebudowa dróg powiatowych Czuchów–Platerów i Platerów–Mężenin w powiecie łosickim – to inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości ponad 4,3 mln zł.
Powrót na początek strony