Mazowsze serce Polski nr 6

Tym żyje samorząd

Pociąg Autor: Arch. KM

25 czerwca br. ruszył pierwszy w tym roku pociąg Słoneczny Kolei Mazowieckich z Warszawy nad morze.

Modlin wygrał w sądzie z PPL-em

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez PPL przeciwko MPL Modlin. Sąd oddalił w całości powództwo. O co próbował zabiegać PPL? O unieważnienie uchwał Zgromadzenia Wspólników z 12 stycznia br. dotyczących wsparcia finansowego spółki. – Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kolejnych udziałów w zamian za podwyższenie kapitału, a tak naprawdę spłaty obligacji, które wyemitowała spółka pod naszą gwarancję. Sąd stwierdził, że pozew jest w całości wadliwy i w żadnej mierze nie zasługuje na uwzględnienie – podkreśla marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL).

Zdaniem sądu działania PPL polegające na zaskarżeniu uchwał zgromadzenia wspólników dotyczących wsparcia finansowego spółki – do czego zobowiązało się też PPL, podpisując umowę wsparcia – naruszają zasady współżycia społecznego, lojalności wobec spółki i wspólników oraz godzą w dobre obyczaje. – Kuriozalne, że jeden z udziałowców wytacza sprawę własnej spółce. A bardziej zdumiewające, że chodzi o uchwały zgromadzenia wspólników, których celem był rozwój portu w Modlinie – mówi Marek Miesztalski, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki.

Wyrok jest potwierdzeniem, że pozew PPL-u pozbawiony był podstaw prawnych, a działania przedsiębiorstwa szkodzą mieszkańcom Mazowsza, którzy masowo korzystają z lotniska w Modlinie.

Nagroda za nowoczesność

Samorząd Mazowsza otrzymał wyróżnienie w krajowym Konkursie Innowacyjny Samorząd za projekt „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”. Dotyczy on m.in. digitalizacji zasobów muzealnych i możliwości wirtualnych spacerów po 26 unikatowych ośrodkach muzealnych na Mazowszu. Wszystko za pomocą gogli VR, ale nie tylko. Jury doceniło prospołeczny charakter i zaawansowane rozwiązania cyfrowe projektu.

Z UE na plus Polska jest liderem w kwestii wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Od początku członkostwa do końca kwietnia br. kraj otrzymał niemal 219 mld euro. Wpłaty do budżetu UE wyniosły przeszło 72 mld euro. Jesteśmy więc na plusie 146,5 mld euro. Na Polaka wypada blisko 3,9 tys. euro.

Samorządowy Okrągły Stół

Polityka migracyjna wobec uchodźców z Ukrainy, bariery językowe czy kwestie regulacji rynku pracy – m.in. te tematy poruszono podczas Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu. Ponad 120 ekspertów, samorządowców, działaczy NGO, związkowców, przedstawicieli świata biznesu i nauki przez dwa dni pracowało nad „białą księgą” rekomendacji zmian prawnych w związku  z przybyciem do Polski ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Samorząd Mazowsza reprezentowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL), która przedstawiła rozwiązania wprowadzone w naszym regionie, m.in. pociąg humanitarny, zbiórki pomocowe dla obwodu lwowskiego czy przekazanie karetek pogotowia. – Patrząc na postawę Polaków, widzę, że zdajemy test z człowieczeństwa celująco. Bardzo za to dziękuję. Jednak przed nami nie pomocowy sprint, a bardzo długi marsz, do którego musimy być przygotowani – zaznaczyła.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony