Informacje prasowe

Dwie świetlice wiejskie w gminie Skaryszew i nowa droga w gminie Głowaczów ze wsparciem samorządu Mazowsza

Umowy gminy Skaryszew i Głowaczów (2).jpg

Budowa świetlic wiejskich w Odechowcu i Sołtykowie czy budowa drogi gminnej w miejscowości Brzóza to inwestycje, które będą realizowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel 2,6 mln zł w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, podkreśla jak ważnym programem jest „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

– To największy realizowany przez nas program wsparcia. Samorządowcy pokazali, że dobrze znają potrzeby mieszkańców. Złożyli setki dobrych wniosków. W tym roku to ponad 207 mln zł dofinansowania na realizację ponad 100 istotnych dla gmin i ich mieszkańców przedsięwzięć. 

Mieszkańcy Odechowca i Sołtykowa będą mieli swoje miejsce spotkań

W gminie Skaryszew wybudowane zostaną dwie świetlice wiejskie - w Odechowcu na działkach 577/1 i 577/3 oraz w Sołtykowie na działkach 331/2, 332/2, 341/5. W ramach inwestycji powstaną nowe budynki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z zagospodarowaniem terenu. W budynku świetlicy w Odechowcu swoje pomieszczenia będzie miała lokalna OSP. Znajdą się tam garaż na samochód strażacki, szatnia i umywalnia. Natomiast w Sołtykowie dodatkowo planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak zaznacza, że w obu miejscowościach nie ma żadnych tego typu obiektów użyteczności publicznej.

– Powstanie świetlic umożliwi mieszkańcom organizowanie zebrań wiejskich czy spotkań towarzyskich integrując lokalną społeczność. Zgodnie z planem obie inwestycje mają być zrealizowane do końca przyszłego roku i w sporej części finansowane są właśnie w ramach programu wsparcia samorządu Mazowszadodaje.

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Odechowcu

Koszt inwestycji: 1 400 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 800 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 - 2023

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Sołtykowie

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1 200 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 - 2023

W Brzózie powstanie nowa droga

Budowa drogi gminnej, ul. Długiej w miejscowości Brzóza w gminie Głowaczów jest konieczna ze względu na jej zły stan techniczny. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie odcinka o długości blisko kilometra jezdni o nawierzchni asfaltowej, pobocza i zjazdów gospodarczych ulepszonych kruszywem. Odwodnienie drogi będzie odbywać się poprzez spadki poprzeczne do przyległych rowów przydrożnych. Droga łączy się z drogą krajową nr 48 i stanowi dojazd do stacji uzdatniania wody oraz okolicznych gospodarstw.

Koszt inwestycji: 1 000 031,88 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 600 019,13 zł
Planowany okres realizacji: 2022.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony