Informacje prasowe

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza nowe karetki trafią do miejskich szpitali

DSC_7675.JPG Autor: arch. UMWM

Dwa nowe ambulanse do transportu pacjentów otrzymają Szpital Czerniakowski i Szpital Grochowski. Zakup pojazdów był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa w ramach projektu unijnego za blisko 30 mln zł.

Wsparcie dla warszawskich placówek to element realizowanego przez samorząd województwa unijnego projektu, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez doposażanie mazowieckich placówek medycznych.

W ramach projektu nowy sprzęt i aparaturę medyczną za blisko 30 mln zł trafi do siedmiu miejskich szpitali: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej, Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka, Szpitala Praskiego oraz Szpitala Solec. Z przekazanych przez samorząd Mazowsza funduszy stołeczny „Meditrans”* zakupił również dwa ambulanse sanitarne typu T dla Szpitala Grochowskiego i Szpitala Czerniakowskiego – każdy pojazd wraz z wyposażeniem (w tym nosze i krzesło kardiologiczne) o wartości niemal 300 tys. zł.

Warszawskie szpitale odegrały olbrzymią rolę w czasie pandemii. Medycy i cały personel stanęli na wysokości zadania. Nie byłoby to jednak możliwe bez niezawodnego sprzętu. Dlatego musimy stale doposażać nasze placówki i inwestować w nowoczesną aparaturę i ambulanse. Cieszę się z naszej dobrej i – jak widać – owocnej współpracy. Niech ten sprzęt dobrze służy – podkreśla Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Każda inwestycja w opiekę zdrowotną do dobrze zainwestowane pieniądze. Pandemia koronawirusa pokazała, że wsparcie dla szpitali ma ogromne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Dlatego bardzo dziękuję za ogromne wsparcie samorządu województwa mazowieckiego dla miejskich podmiotów leczniczych. To realna pomoc, a część ze sprzętu i aparatury już trafiła do miejskich szpitali   – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Już w ubiegłym roku, w ramach realizowanego przez samorząd województwa unijnego projektu, miejskie placówki medyczne zostały wyposażone m.in. w:

 • 21 aparatów USG,
 • 2 aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego,
 • 10 aparatów do znieczulenia,
 • 2 aparaty RTG stacjonarne wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • 2 przyłóżkowe aparaty RTG,
 • aparat RTG mobilny z ramieniem C,
 • 2 automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej,
 • 51 bronchoskopów oraz bronchoskopów jednorazowych,
 • 6 central do monitorowania oraz 55 kardiomonitorów,
 • centralę do monitorowania wraz z 7 kardiomonitorami,
 • 22 defibrylatory z wyposażeniem,
 • 10 respiratorów,
 • tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • 2 tory wizyjne z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc.

Ten projekt pokazuje jaka jest różnica sprawności w kontekście działań podejmowanych w celu przeciwdziałania covid-19 przez samorządy, w tym samorząd Mazowsza i m. st. Warszawy, a stroną rządową. Rząd nie tak dawno ogłosił koniec pandemii, zapowiedział likwidację obostrzeń covidowych, a niestety wskaźniki dotyczące zachorowań i zgonów, mimo że są znacznie mniejsze, wciąż nie dają powodów do zadowolenia – podsumował przewodniczący sejmikowej komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Strzałkowski.

Do końca II kwartału 2022 r. miejskie szpitale zostaną wyposażone w:

 • aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • aparat USG,
 • zintegrowany system monitorowania pacjentów w stanie zagrożenia życia,
 • tomograf komputerowy 64-rzędowy wraz z robotami budowlanymi związanymi z adaptacją pomieszczeń,
 • rezonans magnetyczny z wyposażeniem w module kontenerowym wraz z wykonaniem robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych związanych z jego posadowieniem,
 • kolumna endoskopowa do laparoskopowych operacji ginekologicznych wraz z histeroskopami oraz niezbędnym wyposażeniem,
 • sterylizator parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 • 2 ambulanse transportowe.

To bardzo ważny projekt. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo i życie mieszkańców naszego regionu. Z czasem każdy sprzęt ulega eksploatacji, dlatego tak ważne jest, aby stale go wymieniać czy modernizować. Tym razem przeznaczyliśmy środki na zakup dwóch nowoczesnych ambulansów dla szpitali stołecznych – podsumował przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

O projekcie

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Wartość projektu wynosi 480 mln zł, w tym 414,9 mln zł to środki UE, przeszło 49,9 mln zł – wkład własny Województwa Mazowieckiego, a blisko 15,2 mln zł – środki budżetu państwa. Celem  projektu jest  zwiększenie  możliwości  diagnostycznych,  ratowniczych  i  medycznych  na  terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

*Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie 

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

Jakub Leduchowski
z-ca Rzecznika Prasowego
Urzędu m. st. Warszawy,
tel. 22 325 93 39, kom. 885 542 058,
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony