Informacje prasowe

Mazowsze pomoże seniorom. Rusza nowy program wsparcia

DSC_0535.JPG

Już co czwarty mieszkaniec Mazowsza jest w wieku 60+, a seniorzy stają się coraz ważniejszą grupą społeczną. By wyjść naprzeciw ich potrzebom, samorząd województwa wesprze działalność gminnych rad senioralnych. Już w poniedziałek 4 kwietnia rozpocznie się nabór do nowego programu wsparcia „Mazowsze dla seniorów”. Na projekty rad senioralnych radni województwa przeznaczyli 1 mln zł. Gminy mogą składać wnioski do 29 kwietnia br.

Jak wskazuje członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, „Mazowsze dla seniorów” to nowy wśród kilkunastu programów pomocowych samorządu Mazowsza.

– Nasze programy wsparcia pomagają już w budowie dróg, szkół, wspierają ochronę zabytków czy projekty działkowców. Teraz nadszedł czas na seniorów, którzy chcą być aktywni, organizować się i zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. Dlatego przeznaczyliśmy milion złotych z budżetu województwa dla gminnych rad senioralnych – dodaje.

Czym są rady seniorów?

Według danych z początku 2022 roku w województwie mazowieckim działa już 61 gminnych rad seniorów, a kolejne są w trakcie tworzenia. Rada seniorów może zostać utworzona przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek z zewnątrz. W składzie rad seniorów zasiadają przedstawiciele osób starszych i organizacji działających na ich rzecz, np. stowarzyszeń czy fundacji, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

– Seniorzy to coraz liczniejsza grupa w naszym społeczeństwie, a z drugiej strony często zapomniana – zauważa radny województwa i przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba. – Dlatego rady senioralne są tak ważnym i przydatnym wsparciem dla władz lokalnych. Zwracają uwagę na potrzeby i oczekiwania osób starszych, integrują ich środowisko i pomagają kształtować dyskusję tak, by głos seniorów został usłyszany – podkreśla.

Przy powołaniu rady seniorów, rada gminy nadaje jej statut i określa zasady działania. Gminna rada seniorów reprezentuje interesy osób starszych i pełni funkcję doradczą, może jednak także tworzyć własne inicjatywy. Właśnie na ich realizację samorząd województwa przeznaczył 1 mln zł ze swojego budżetu.

Jak mówi przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów Tadeusz Lempkowski, to czy rada seniorów działa i z jakim skutkiem, zależy od aktywności organizacji seniorskich oraz świadomości i otwartości władz samorządowych.

– Celem rady seniorów powinno być przede wszystkim działanie na rzecz rozwiązań przyjaznych tej grupie wiekowej. Samorządowcy powinni także pamiętać, że takie rady są cennym źródłem wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają osoby starsze. Dziś ważne jest wzmocnienie ich w roli liderów lokalnych społeczności – dodaje.

Jak zdobyć środki?

W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” (Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów) można zdobyć dofinansowanie w wysokości nawet 20 tys. zł na pokrycie 80 proc. kosztów projektu. Każda gmina może złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku może złożyć każda z dzielnic. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu. Środki będą wypłacane po realizacji i rozliczeniu inicjatywy, w formie dotacji „z dołu”.

– To pierwsza, pilotażowa edycja programu, którą chcemy także zmotywować samorządy do tworzenia rad senioralnych – podkreśla Marzena Cendrowska, zastępca dyrektora departamentu zdrowia i polityki społecznej w urzędzie marszałkowskim. – Pracownicy urzędu marszałkowskiego chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące programu i możliwego wsparcia – dodaje.

Wnioski można składać od 4 do 29 kwietnia br. wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Szczegóły można znaleźć na stronie urzędu marszałkowskiego www.mazovia.pl oraz pod adresem e-mail zdrowie@mazovia.pl.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony