Informacje prasowe

Nowoczesny sprzęt dla płockiej straży miejskiej – pomogły fundusze europejskie

IMG_4664.JPG Autor: Arch. UMWM

Dzięki unijnemu wsparciu Straż Miejska w Płocku otrzyma nowoczesny sprzęt do monitorowania jakości powietrza. W mieście odbędzie się też akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców. Płock na zakup mobilnego laboratorium z wyposażeniem otrzyma prawie 500 tys. zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. W sobotę umowę z prezydentem Andrzejem Nowakowskim podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu uczestniczyła też radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk.

Straż Miejska w Płocku wkrótce wzbogaci się o mobilne laboratorium do badania jakości powietrza. Strażnicy miejscy będą korzystać z nowego pojazdu elektrycznego wyposażonego w obrotową kamerę zewnętrzną, sprzęt komputerowy i pomiarowo-kontrolny oraz odpowiednie oprogramowanie.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że ekologia to jeden z priorytetowych aspektów polityki realizowanej przez Unię Europejską. – Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, które jest poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i środowiska, konieczne jest podjęcie realnych działań. Unia Europejska nam to umożliwia. Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy Mazowsza mogą realizować inicjatywy związane z poprawą jakości powietrza. Jednym z samorządów, które skorzystały z funduszy unijnych, jest Płock. Miasto otrzymało blisko 500 tys. zł na zakup mobilnego laboratorium z wyposażeniem, które wspomoże strażników miejskich prowadzących kontrole jakości powietrza.

Dzięki funduszom europejskim jednostki samorządowe rozwiną umiejętność monitorowania przestrzegania zakazu spalania odpadów. Dofinansowanie pomoże również w realizacji inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców na temat zmian klimatycznych – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Radna województwa Wiesława Krawczyk zwraca uwagę na edukacyjny aspekt projektu. – Miasto przeprowadzi skierowaną do mieszkańców akcję dotyczącą gospodarki niskoemisyjnej, szkodliwości zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu. Zaplanowano spotkania z lokalną społecznością, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych, publikację artykułów w lokalnych mediach i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w płockich placówkach oświatowych.

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina - Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 652 174,54zł

Dofinansowanie z UE: 499 982,35zł

Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Marta Zakrzewska
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
tel. 22 542 22 71,
e-mail: media@mazowia.eu

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony