Informacje prasowe

Wspólne zdjęcie beneficjentów z władzami Mazowsza Autor: P. Walewski

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W piątek umowy z władzami gmin Radzanów, Strzegowo, Dzierzgowo i Wieczfnia Kościelna oraz prezesem OSP w Dąbrowie podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący sejmiku Konrad Wojnarowski i radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla pięciu jednostek OSP z powiatu mławskiego to 6,7 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł.

– Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 187 średnich i ciężkich samochodów strażackich – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego, które na zakup 19 pojazdów otrzymają w sumie ponad 25,9 mln zł.

Jak zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, unijne wsparcie to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z subregionu ciechanowskiego.

– W piątek podpisaliśmy umowy, w ramach których jednostki OSP w Rzęgnowie, Radzanowie, Strzegowie, Wieczfni Kościelnej i Dąbrowie dostaną nowe średnie i ciężkie wozy bojowe. Nasi strażacy codziennie udowadniają, że zasługują na najlepszy sprzęt i wyposażenie, a dzięki funduszom europejskim możemy im to zapewnić.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym – prawie 221 mln zł.

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków


W piątek (2 lutego br.) zostały podpisane umowy na wsparcie jednostek straży pożarnej z powiatu mławskiego. Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego.

– Tym razem unijne wsparcie w wysokości 6,7 mln zł trafi do pięciu OSP z powiatu mławskiego, które zostaną doposażone w pięć nowych wozów strażackich. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ciechanowski otrzyma łącznie 25,9 mln zł na zakup 19 wozów strażackich.

6,7 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu mławskiego


Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej gmina Dzierzgowo kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie. Nowy pojazd pozwoli skrócić czas dojazdu do miejsca zdarzenia i przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie
Beneficjent: Gmina Dzierzgowo
Całkowita wartość projektu: 1 859 760,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 580 796,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Wyeksploatowane pojazdy i sprzęt specjalistyczny ograniczają możliwości reagowania służb ratowniczych. Nowy samochód poprawi warunki pracy strażaków oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej, m.in. spotkania z mieszkańcami.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w gminie Radzanów
Beneficjent: Gmina Radzanów
Całkowita wartość projektu: 1 175 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 998 750,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem wzbogaci się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie. Nowoczesny wóz poprawi efektywność i bezpieczeństwo pracy strażaków. Zaplanowano także przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i promowania postaw ekologicznych.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie
Beneficjent: Gmina Strzegowo
Całkowita wartość projektu: 1 715 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 457 750,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieczfni Kościelnej otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone cztery akcje promocyjno-edukacyjne z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna
Beneficjent: Gmina Wieczfnia Kościelna
Całkowita wartość projektu: 1 455 904,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 237 518,40 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu strażacy OSP Dąbrowa, przy wsparciu gminy Strzegowo, przeprowadzą akcję edukacyjną dla mieszkańców z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i propagowania ekologicznych postaw.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa
Całkowita wartość projektu: 1 765 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 500 250,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

 

Kontakt dla mediów:


Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Marta Zakrzewska
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 22 71
e-mail: media@mazowia.eu


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony