Informacje prasowe

OSP w Samorządkach, Rudzie Talubskiej, Łaskarzewie, Maciejowicach, Zwoli, Parysowie, Pilawie i Borowie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Beneficjenci z symbolicznymi czekami po przekazaniu wsparcia na inwestycje Autor: UMWM

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W sobotę umowy z władzami Górzna, Garwolina, Miastkowa Kościelnego, Parysowa, Borowi, Łaskarzewa, Maciejowic i Pilawy podpisały członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięła udział Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu garwolińskiego to ponad 11,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z całego Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł na zakup 188 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, UE od lat wspiera mazowieckich strażaków.

– Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze na wozy strażackie. To ważne wsparcie dla powiatu garwolińskiego. Są tu tereny zagrożone powodzią. W takich sytuacjach pomoc mieszkańcom niosą w pierwszej kolejności właśnie druhowie.

W sobotę (10 lutego br.) zostało podpisanych kolejnych osiem umów na doposażenie jednostek z subregionu siedleckiego. Do OSP z powiatu garwolińskiego trafi ponad 11,4 mln zł na zakup 8 wozów strażackich.

– Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami – zaznacza członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.


Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W sumie do subregionu siedleckiego trafi wsparcie w wysokości prawie 45,5 mln zł na zakup 30 wozów strażackich.


– Odważne działania strażaków ochotników zasługują na wsparcie. Finansową pomoc otrzymujemy z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy realizować jeden z największych programów wsparcia dla mazowieckich OSP – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Ponad 11,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu garwolińskiego


Nowy średni wóz strażacki wzmocni OSP w Samorządkach. Dodatkowo w ramach projektu będzie prowadzona kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy Górzno.
Tytuł projektu: Wzmocnienie systemu reagowania i ratownictwa przez doposażenie OSP w Samorządkach
Beneficjent: Gmina Górzno
Całkowita wartość projektu: 1 633 520,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 388 492,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem trafi też do OSP w Rudzie Talubskiej – jednostki, której działania obejmują m.in. obszar NATURA 2000.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej
Beneficjent: Gmina Garwolin
Całkowita wartość projektu: 1 945 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 653 250,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem zasili flotę OSP Łaskarzew. Ponadto zaplanowano działania edukacyjne dla mieszkańców na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Łaskarzew w Mieście Łaskarzew
Beneficjent: Miasto Łaskarzew
Całkowita wartość projektu: 1 664 693,72 zł
Dofinansowanie z UE: 1 414 989,66 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy wóz strażacki trafi również do jednostki OSP Maciejowice. Z kolei do mieszkańców gminy zostanie skierowana akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw ekologicznych.
Tytuł projektu: Wsparcie dla OSP z Gminy Maciejowice
Beneficjent: Gmina Maciejowice
Całkowita wartość projektu: 1 485 499,97 zł
Dofinansowanie z UE: 1 262 674,97 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt obejmuje zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Miastków Kościelny
Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny
Całkowita wartość projektu: 1 646 729,33 zł
Dofinansowanie z UE: 1 399 719,92 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Parysowie otrzyma średni wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Do mieszkańców gminy zostaną skierowane działania edukacyjne uświadamiające, jak ważna jest ekologia i troska o środowisko.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie
Beneficjent: Gmina Parysów
Całkowita wartość projektu: 1 507 980,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 281 783,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP Pilawa – jednostki, która działa na terenie z dużymi kompleksami leśnymi zajmującymi ponad 37% powierzchni gminy i 28% powiatu. Dodatkowo są tutaj rozległe tereny nieużytków rolnych, które wbrew istniejącym zakazom są często wypalane.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa
Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa
Całkowita wartość projektu: 1 775 909,73 zł
Dofinansowanie z UE: 1 509 523,27 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Borowiu. Dodatkowo w gminie jest planowana kampania ekologiczna.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie
Beneficjent: Gmina Borowie
Całkowita wartość projektu: 1 802 885,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 532 452,33 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości.


Kontakt dla mediów:

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony