Informacje prasowe

OSP w Wiązownie, Karczewie, Sobieniach-Jeziorach, Otwocku-Jabłonnie, Pogorzeli i Kątach z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Beneficjenci z czekami Autor: P. Walewski

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W sobotę umowy z władzami gmin Wiązowna, Karczew, Sobienie-Jeziory, Osieck, Kołbiel i prezesem OSP w Otwocku-Jabłonnie podpisały członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i radna województwa Anna Brzezińska. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu otwockiego to 4,7 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – ponad 250 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 253 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich – podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, które na zakup 22 pojazdów otrzymają w sumie ponad 20,1 mln zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z subregionu warszawskiego wschodniego. – Podpisaliśmy sześć umów na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP z powiatu otwockiego. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 4,7 mln zł trafi do OSP w Wiązownie, Karczewie, Sobieniach-Jeziorach, Otwocku-Jabłonnie, Pogorzeli i Kątach, które otrzymają po jednym wozie strażackim.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

4,7 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu otwockiego

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto zaplanowano przeprowadzanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dotyczącej przeciwdziałania zmianom klimatu.

Tytuł projektu: Bezpieczna Wiązowna – zakup specjalistycznego samochodu dla OSP z terenu Gminy Wiązowna

Beneficjent: Gmina Wiązowna

Całkowita wartość projektu: 1 715 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 857 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna. Gmina wraz z OSP Karczew zorganizuje wykłady w szkołach na temat bezpieczeństwa, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szkodliwych skutków wypalania traw, odbędzie się też gminny turniej wiedzy pożarniczej.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karczew

Beneficjent: Gmina Karczew

Całkowita wartość projektu: 1 577 755,00 zł

Dofinansowanie z UE: 777 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach-Jeziorach zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Na terenie gminy zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach

Beneficjent: Gmina Sobienie-Jeziory

Całkowita wartość projektu: 1 815 001,68 zł

Dofinansowanie z UE: 907 500,84 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku-Jabłonnie dostanie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem, m.in. dronem z kamerą termowizyjną. W ramach projektu odbędzie się również konferencja na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i propagowania działań zmniejszających wpływ człowieka na środowisko.

Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa w Powiecie Otwockim z uwagi na zagrożenia i zmiany klimatu

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku-Jabłonnie

Całkowita wartość projektu: 1 906 808,00 zł

Dofinansowanie z UE: 943 404,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Osieck kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli. W ramach programu w gminie zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna z zakresu dbałości o środowisko.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli

Beneficjent: Gmina Osieck

Całkowita wartość projektu: 1 309 920,00 zł

Dofinansowanie z UE: 654 960,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Kołbiel zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, m.in. spotkania z lokalną społecznością czy publikacja artykułu w prasie lokalnej.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach

Beneficjent: Gmina Kołbiel

Całkowita wartość projektu: 1 306 500,00 zł

Dofinansowanie z UE: 653 250,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony