Informacje prasowe

OSP z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego ze wsparciem samorządu Mazowsza!

Przedstawiciele samorządu Mazowsza oraz gminy i straży z Szydłowca Autor: Fot. arch. UMWM

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego 83 jednostki OSP z powiatów kozienickiego, lipskiego, białobrzeskiego, radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i grójeckiego otrzymają prawie 650 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej. Wsparcie pochodzi z programu samorządu województwa „Mazowsze dla straży pożarnych”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

– Każdego roku przeznaczamy pieniądze na wsparcie strażaków. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego jednostki mogły zakupić samochody bojowe czy wykonać remont i modernizację strażnicy. To dla nich bardzo ważne. Teraz druhny i druhowie z 83 jednostek OSP z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego kupią specjalistyczny sprzęt i środki ochrony indywidualnej. To będą dobrze wydane pieniądze – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W tym roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego województwa mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, na realizację którego sejmik przeznaczył prawie 28 mln zł. Z pomocy Samorządu Województwa Mazowieckiego skorzystają m.in. strażacy z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Dzięki 3,9 mln zł wsparcia jednostki OSP kupią 27 nowych pojazdów oraz wyremontują lub zmodernizują 54 strażnice, na co otrzymały ponad 2 mln zł. – Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego do 83 jednostek z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafi również prawie 650 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej strażaka. Dzięki temu druhny i druhowie będą jeszcze lepiej wyposażeni i przygotowani do akcji ratowniczych – zaznacza radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

 

Radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka podkreśla, że wyposażenie jednostek OSP w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej gwarantuje efektywną pracę strażaków. – W budżetach gmin często nie ma wystarczających środków na pokrycie tych wydatków. Pomoc ze strony samorządu województwa jest więc konieczna, a samorządy lokalne chętnie z niej korzystają.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony