Informacje prasowe

Sejmik Mazowsza wspiera miasto i gminę Gąbin

Marszałek gratuluje beneficjentowi Autor: Fot. Fokusmedia

Rusza rekordowe wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza. W sobotę marszałek Adam Struzik podpisał umowy z beneficjentami z miasta i gminy Gąbin. To 9 projektów, na które władze regionu przeznaczyły przeszło 800 tys. zł. Pieniądze z programów wsparcia pomogą m.in. w budowie i modernizacji boisk szkolnych, oświetleniu ulic, zakupie wozów strażackich czy realizacji inicjatyw rad młodzieży i seniorów.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Na realizację programów wsparcia Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1 mld zł.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, dzięki temu samorządy lokalne mogą planować kolejne inwestycje. – Nasze autorskie programy wsparcia to ogromna pomoc dla miast, gmin, powiatów i organizacji pozarządowych z całego Mazowsza. Bardzo często słyszę, że bez naszej pomocy finansowej te inwestycje by nie powstały. Dlatego też ciągle zwiększmy środki na programy wsparcia – w tym roku jest to ponad miliard złotych. Do gminy i miasta Gąbin trafi 800 tys. zł na 9 projektów. Niebawem rozstrzygniemy nabory do kolejnych programów.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie dla gmin na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury. W tym roku środki dla gminy Gąbin trafią do Topólna, gdzie powstanie świetlica wiejska w budynku Domu Ludowego. Na jej realizację sejmik przeznaczył 200 tys. zł.

Nowe samochody strażackie i remont strażnicy

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z gminy Gąbin to 240 tys. zł. Pieniądze w ramach programu „Mazowieckie OSP-2024” zostaną przeznaczone na remont strażnicy OSP Gąbin. Koszt inwestycji to 40 tys. zł. OSP Strzemeszno i OSP Gąbin w ramach zadania „OSP-2024” otrzymają dofinansowanie na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości 200 tys. zł.

Ponad 226 tys. zł na modernizację „Orlików”

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie w wysokości ponad 226 tys. zł trafi do Gąbina. Zostaną one przeznaczone na modernizację kompleksu boisk sportowych „Orlik” na terenie miasta.

Mazowsze dla sołectw

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. W tym roku miasto i gmina Gąbin otrzymały 90 tys. zł dofinansowania. Na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie ekologiczne. Natomiast Stary Kamień, Nowy Kamień i Kamień-Słubice wspólnie zrealizują zadanie polegające na utworzeniu terenu rekreacyjnego dla dzieci w centrum miejscowości Stary Kamień.

Mazowsze dla młodzieży

Samorząd Mazowsza pomoże także w realizacji inicjatyw młodzieżowych rad. Młodzieżowa rada miasta i gminy Gąbin otrzyma 22,5 tys. zł. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

Seniorzy ze wsparciem sejmiku

W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W ramach projektu „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie” do gminy Gąbin z budżetu samorządu Mazowsza trafi prawie 30 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zorganizowanie zajęć fizycznych połączonych z tańcem, wieczorków historycznych o dziejach Gąbina i powiatu płockiego, a także wyjazdów na basen oraz do teatru.

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. Gmina Gąbin otrzyma w tym roku ponad 7,5 tys. zł z programu „Mazowsze dla zwierząt”. Środki zostaną przeznaczone na zaczipowanie i sterylizację kotów i psów oraz edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony