Dla mediów

Umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 801 podpisana!

Grupa osób stoi na tle czerwonej ścianki

Inwestycja będzie realizowana na ponad 6-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie gminy Karczew. Koszt inwestycji to ponad 87 mln zł, z czego 30 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała kwota pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Dziś umowę z wykonawcą inwestycji – firmą Strabag podpisał dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.

W wydarzeniu udział wzięli posłanka na Sejm RP Bożena Żelazowska, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, radni województwa mazowieckiego Anna Brzezińska i Piotr Kandyba oraz burmistrz Karczewa Michał Rudzki.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 znajduje się w rejonie ronda w Otwocku Małym (skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 798), skąd droga biegnie w kierunku południowo-wschodnim i południowym do ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50 w Piotrowicach.

Wśród prac budowlanych zaplanowano m. in. rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami przecinającymi trasę, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dodatkowych jezdni. W ramach inwestycji powstaną 4 zatoki autobusowe i chodniki w rejonie skrzyżowań. Zostanie wykonany systemu odwodnienia. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Ostrówiec powstanie sygnalizacja świetlna.

W celu uzupełnienia istniejącej sieci dróg dojazdowych i lokalnych oraz  umożliwienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości przyległych powstaną dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren.

Planowany termin realizacji umowy na roboty budowlane wynosi 27 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50.

Zadanie współfinansowane Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony