Aktualności - edukacja i sport

Kształci już od 50 lat

Marszałek Adam Struzik przy pomniku upamiętniającym 50-lecie szkoły Autor: fot. arch. UMWM

Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej obchodzi w tym roku pół wieku istnienia. W jubileuszu udział wziął marszałek Adam Struzik.

Na uroczystości obecny był także dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWM Radosław Rybicki.

– Szkoła ta to ceniona i zasłużona dla Mazowsza placówka – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Jest wspaniałą wizytówką gminy Kuczbork-Osada oraz całego powiatu żuromińskiego. Łączy najlepsze szkolne tradycje z nowoczesnym podejściem do edukacji.

Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej kształci techników i wykwalifikowanych robotników różnej specjalności. Szkoła w znacznej mierze przyczyniła się do społecznego i gospodarczego rozwoju miejscowości Zielona. Placówkę tworzono od podstaw. Z początku skromna baza dydaktyczna rozwinęła się, dzięki pomocy mieszkańców Zielonej i okolic, jak również ofiarnej pracy kadry nauczycielskiej. Obecnie uczniowie szkoły mogą korzystać z dobrze wyposażonych pracowni i pomocy naukowych.

Wysokie standardy kształcenia

Placówka ma atrakcyjną i aktualną ofertę edukacyjną i nowoczesną bazę dydaktyczną. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami i organizacjami, szkoła prężnie się rozwija. Uczniowie startują w wielu olimpiadach (m.in. wiedzy ekonomicznej, o UE, ekologii, umiejętności rolniczych). Dobre zaplecze sportowe sprawia, że wychowankowie mają wiele osiągnięć w konkurencjach sportowych, do których należą: podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt.

W 2013 r. marszałek Adam Struzik wyróżnił szkołę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz naszego regionu. W tym roku uhonorował placówkę okolicznościowym dyplomem uznania, które otrzymali także nauczyciele uczący w szkole (20 osób) wraz z dyrekcją placówki.

– Dzisiejsza uroczystość to najlepsza okazja, by pogratulować 50 lat owocnej pracy na rzecz poprawy życia społeczno-gospodarczego północnego Mazowsza, a także realizowania cennych projektów edukacyjnych i życzyć nauczycielom i uczniom sukcesów w rozpoczętym nowym roku szkolnym – podsumował marszałek Adam Struzik.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony