Konkursy

Konkurs dla uczniów z Polski i Ukrainy

Młodzi ludzie stoją tyłem. Nad głowy unoszą ręce z chorągiewkami i balonikami z flagą U Autor: fot. FB Programu PL-BY-UA 2014-2020
Tytuł/nazwa konkursu Konkurs dla uczniów z Polski i Ukrainy
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy aktywizujące społeczność
Grupa docelowa Uczniowie w wieku 12–16 lat ze szkół z obszaru województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz podregionu ostrołęcko-siedleckiego województwa mazowieckiego
Rok 2022
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-06-15

Do konkursu zaproszeni są wychowankowie szkół z obszaru Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020. Tym razem – ze względu na ostatnie działania Białorusi skierowane przeciwko Ukrainie – będzie to edycja polsko-ukraińska.

Unia Europejska zaprasza do udziału w dorocznej kampanii edukacyjnej dla młodzieży pod hasłem „CREATIVE, INNOVATIVE, ACTIVE”,  z okazji EC Day oraz Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Kampania i jej finał mają charakter konkursowy, uczą współpracy w międzynarodowych zespołach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12–16 lat ze szkół z obszaru Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, ze względu na ostatnie działania Białorusi skierowane przeciwko Ukrainie, udział strony białoruskiej w Programie został zawieszony. Tym razem będzie to edycja polsko-ukraińska.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy wybrać 4-osobową ekipę, wykonać zadania opisane w formularzu zgłoszeniowym i pod opieką nauczyciela wysłać zgłoszenie do 15 czerwca br. Każda szkoła/placówka może zgłosić tylko jeden zespół.

W konkursie mogą brać udział 4-osobowe zespoły młodzieży reprezentujące szkoły lub inne placówki oświatowe (w tym szkoły plastyczne i muzyczne, bursy szkolne) z siedzibą na obszarze Programu:

  • w Polsce – w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz podregionie ostrołęcko-siedleckim woj. mazowieckiego;
  • w Ukrainie – w obwodach: rówieńskim, wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, zakarpackim, iwanofrankiwskim.

Zadania konkursowe związane z hasłem „CREATIVE, INNOVATIVE, ACTIVE”:

  1. Narysuj Komiks
  2. Zostań wynalazcą
  3. Napisz tekst Piosenki

Inspiracją dla młodzieży mogą być osobowości wspólnego pogranicza, które swoją kreatywnością i innowacyjnością zmieniały nie tylko swoje otoczenie, ale nawet losy świata.

Najlepszych 16 drużyn z Polski i Ukrainy zostanie zakwalifikowanych do udziału w finale, który odbędzie się z okazji Dnia Współpracy Europejskiej w terminie 14-17 września br. w województwie mazowieckim.

Za uczestnictwo w finałowym wydarzeniu każdy uczestnik (w tym nauczyciele/opiekunowie) otrzyma zestaw upominków promocyjnych i dyplomy. Na najlepsze zespoły czekają także nagrody konkursowe. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników Finału jest również wycieczka do Warszawy oraz… możliwość nawiązania bezcennych międzynarodowych kontaktów! Wspólny Sekretariat Techniczny ww. Programu zachęca do włączenia w skład zespołów również uczniów z Ukrainy, którzy podjęli naukę w ww. polskich szkołach w wyniku uchodźstwa.

Organizator pokrywa ze środków UE koszty wspólnej podróży (ze szkoły/placówki do miejsca finału), zakwaterowania, wyżywienia, wycieczki i ubezpieczenia dla wszystkich 16 wybranych drużyn. Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy, kryteria oceny, (zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dorośli), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dzieci) - dotyczy tylko obywateli UE)  znajduje się na stronie internetowej programu .

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony